Select Page
TRŽIŠTE OSIGURANJA

Ovdje možete pronaći informacije o tržištu osiguranja, mjesečne izvještaje o premiji i štetama, financijske izvještaje, te godišnje biltene i ostala izvješća i publikacije.

Ovdje možete pronaći informacije o sudionicima na tržištu osiguranja, osnovne podatke o društvima za osiguranje, registriranim zastupnicima i brokerima.

Ovdje možete pronaći zakonske i podzakonske propise koji uređuju tržište osiguranja kao što su odluke, pravilnici, mjerila, smjernice...

Novosti

Poziv na Seminar za aktuare

Pozivamo vas da prisustvujete Seminaru za aktuare koji će se u organizaciji Agencije za nadzor osiguranja FBiH i Aktuarskog društva u BiH održati 15.11.2018 i 16.11.2018 godine u Hotelu Sarajevo u Sarajevu.

read more

PROVOĐENJE POSTUPKA E-AUKCIJE U OBLASTI AUTOODGOVORNOSTI

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine kao regulatorno i nadzorno tijelo uspostavljeno na temelju zakona u cilju zaštite osiguranika i osiguravača, a na dobrobit industrije osiguranja, u proteklom periodu, po službenoj dužnosti i po prijavama, provodila je postupak vanrednog nadzora osiguravajućih društava u cilju utvrđivanja zakonitog postupanja u primjeni Premijskog sistema X-AO za osiguranje od autoodgovornosti (u daljem tekstu: Premijski sistm X-AO)…

read more
Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 61 08 97
Fax: +387 33 61 11 14
E-pošta: nados@nados.ba