Select Page

REZULTATI STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU ODRŽANOG 04.07.2020. godine u 10 sati

 

 1. A) SPISAK KANDIDATA KOJI SU POLOŽILI STRUČNI ISPIT

 

ZASTUPNICI

 1. Beganović Alma
 2. Dedić Ajla
 3. Hadžić Merisa
 4. Hadžiosmanović Merdina
 5. Kolarević Almina
 6. Lakić Irena
 7. Mašović Jasmin
 8. Mujić Adi
 9. Omerović Aida
 10. Žutić Nermin

 

 

REZULTATI STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU ODRŽANOG 04.07.2020. godine u 11 sati i 30 minuta

 

 1. A) SPISAK KANDIDATA KOJI SU POLOŽILI STRUČNI ISPIT

 

ZASTUPNICI

 1. Alić Meliha
 2. Bjelić Elza
 3. Hadžić Amar
 4. Halilović-Kablić Amela
 5. Heldov Mirela
 6. Karahmet Ema
 7. Mršo Amina
 8. Muhibić Mensur
 9. Terović Safet

 

 

 

Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova posredovanja će se dostavljati putem pošte od 13.07.2020. godine na adrese kandidata. Kandidati su dužni na e-mail: sdzumhur@nados.ba dostaviti adrese na koje će se dostaviti uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju.