Select Page

REZULTATI STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU ODRŽANOG 07.03.2020. GODINE

 A) SPISAK KANDIDATA KOJI SU POLOŽILI STRUČNI ISPIT

 

ZASTUPNICI

 1. Aganović Mirzeta
 2. Agić Edvina
 3. Beganović Sulejman
 4. Bojčić Dario
 5. Čolak Emsija
 6. Čorbo Merima
 7. Ćelenka Kenan
 8. Ćutuk Kristina
 9. Draganović Jadranka
 10. Durić Adnan
 11. Galijašević Tarik
 12. Hrgota Andrea
 13. Islamović Adnan
 14. Jakupović Ismet
 15. Kadrispahić Amer
 16. Karić Emin
 17. Klincov Maja
 18. Lepić Haris
 19. Ligata Vildana
 20. Medak Boris
 21. Mekić Elma
 22. Merzić Vanja
 23. Mešić Anes
 24. Mihajlović Slavica
 25. Mujić Amir
 26. Mulalić Nejra
 27. Mulić Nerina
 28. Patković Amel
 29. Pezer Fahrudin
 30. Poračanin Elida
 31. Ramić Nihada
 32. Selimović Arnautović Mirela
 33. Sušac Denis
 34. Šantić Marinko
 35. Tančica Šejla
 36. Temimović Alma
 37. Tokić Emir
 38. Zolj Aida
 39. Zovko Tinka
 40. Živojević Emir

 

BROKERI

 1. Karavdić Nadir
 2. Ugljanin Edin

 

B) SPISAK KANDIDATA KOJI NISU POLOŽILI STRUČNI ISPIT

ZASTUPNICI

 1. Vučkić Anesa

 

Uvjerenja o položenom ispitu preuzimaju se u Agenciji za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine kod sekretara Komisije od 19.03.2020. godine.