Select Page

SPISAK KANDIDATA KOJI SU POLOŽILI STRUČNI ISPIT

 

ZASTUPNICI

1. Biloš Suzana
2. Drežnjak Dajana
3. Dugandžić Marko
4. Đulović Fadila
5. Hadžalić Kenan
6. Ivanković Maja
7. Keskin Sabina
8. Kraljević Ivan
9. Macić Sanel
10. Markotić Staška
11. Omerspahić  Zahid
12. Ostojić Pavo
13. Raspudić Marina
14. Sesar Anita
15. Sesar Marijana
16. Šakić Mario
17. Škegro-Zlomislić Monika
18. Šutalo Darija

 

 

Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova posredovanja će se dostavljati putem pošte počev od 27.10.2020. godine na adrese kandidata.