Select Page

REZULTATI STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU ODRŽANOG 06.07.2019. godine

 

 1. A) SPISAK KANDIDATA KOJI SU POLOŽILI STRUČNI ISPIT

 

ZASTUPNICI

 1. Agić Emina
 2. Alagić Eldina
 3. Avdić Mersija
 4. Buntić Božo
 5. Dubravić Aldijana
 6. Dubravić Jasenko
 7. Dujmović Saša
 8. Duvnjaković Hašim
 9. Erović Šejla
 10. Habibović Maja
 11. Halilović Hikmet
 12. Hasanić Nedim
 13. Hasović Armin
 14. Hašić Almir
 15. Heldov Selma
 16. Henjaković Senada
 17. Ihtijarević Faruk
 18. Imamović Alma
 19. Jahić Refik
 20. Koturić Đuro
 21. Krezić Semir
 22. Kurt Eldina
 23. Levarda Anto
 24. Markotić Mario
 25. Mehanović Admir
 26. Mehmedić Suad
 27. Olovčić Amina
 28. Pepeljak Hajrudin
 29. Pirija Amela
 30. Rezić Iva
 31. Risović Sabina
 32. Smajilbašić Safet
 33. Srkalović Ernis
 34. Stanković Sanja
 35. Šahović Damir
 36. Trokić Azra
 37. Veladžić Azra
 38. Vojić Meldina
 39. Vujec Davor
 40. Zelić Voloder Amna
 41. Zukić Inas

 

 1. B) SPISAK KANDIDATA KOJI NISU POLOŽILI STRUČNI ISPIT

ZASTUPNICI

 1. Korjenić Kenan

 

Uvjerenja o položenom ispitu preuzimaju se u Agenciji za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine kod sekretara Komisije od 17.07.2019. godine.