Select Page

Komunikacija sa Agencijom od 20.05.2020. godine

 

Obavještavamo sve pravne i fizičke osobe da se sva pismena počev od dana 20.05.2020. godine, dostavljaju putem pošte ili direktno na Protokol Agencije, na adresu u ul. Kolodvorska 12, Sarajevo.