Select Page

Novosti

Poziv na radionicu

Pozivamo Vas da prisustvujete radionici iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, koja će se održati dana 20.12.2018. godine u periodu od 10,00 do 14,00 sati u hotelu NOVOTEL Bristol ul. Fra Filipa Lastrića 2. u Sarajevu.

read more

PROVOĐENJE POSTUPKA E-AUKCIJE U OBLASTI AUTOODGOVORNOSTI

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine kao regulatorno i nadzorno tijelo uspostavljeno na temelju zakona u cilju zaštite osiguranika i osiguravača, a na dobrobit industrije osiguranja, u proteklom periodu, po službenoj dužnosti i po prijavama, provodila je postupak vanrednog nadzora osiguravajućih društava u cilju utvrđivanja zakonitog postupanja u primjeni Premijskog sistema X-AO za osiguranje od autoodgovornosti (u daljem tekstu: Premijski sistm X-AO)…

read more
Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 61 08 97
Fax: +387 33 61 11 14
E-pošta: nados@nados.ba