Select Page

Novosti

Održana radionica “Analitičko prikazivanje šteta”

Agencija za nadzor FBiH u saradnji sa Aktuarskim društvom u BiH je dana 26.01.2017. godine u 13:00 sati održala radionicu na temu “Analitičko prikazivanje šteta”, na kojoj su, pored prestavnika organizatora, prisustvovali i predstavnici svih društava za osiguranje.

read more
Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 61 08 97
Fax: +387 33 61 11 14
E-pošta: nados@nados.ba