Select Page

OBAVIJEST O TERMINIMA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU

 

Komisija za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju je zbog velikog broja pristiglih prijava za polaganje, a uvažavajući kapacitet sale za polaganje stručnog ispita u odnosu na broj prijavljenih kandidata, te uvažavajući higijensko-epidemiološke mjere koje su propisane od strane nadležnih tijela, odlučila da pored roka zakazanog za 17.10.2020. godine, organizuje polaganje stručnog ispita u još dva ispitna roka, dana 24.10.2020. godine (subota) i 31.10.2020. godine (subota), odnosno da rasporedi određeni broj kandidata u drugi termin od onog za koji se kandidat prijavio.

Na službenoj stranici Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH-www.nados.ba, biće objavljen spisak kandidata za polaganje po pojedinim ispitnim rokovima.

Napomena: Polaganju stručnog ispita u navedenim ispitnim rokovima mogu pristupiti samo kandidati koji su prijavili ispit za dan 17.10.2020. godine i dostavili potrebnu dokumentaciju u predviđenom roku. Naknadne prijave neće se uzeti u razmatranje.