Select Page

OBAVIJEST ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DOBIJANJE OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠTENOG AKTUARA

 Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, obavještava zainteresovana lica da dostave Prijave s potrebnom dokumentacijom za dobijanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara.

Prijava za dobijanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara podnosi se na obrascu br.1– Prijava koji je sastavni dio ove obavijesti.

Uz prijavu se podnose dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova za dobijanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 01.10.2019. godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Naknada za dobijanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara i upis u registar iznosi 1.000,00 KM.

Naknada se uplaćuje na transakcijske račune Agencije za nadzor sa naznakom “naknada za sticanje zvanja i upis u registar kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH“:

INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Sarajevo: 1540011100658485

UNICREDIT BANK d.d. Mostar: 3383202200882091

 

Prijave za dobijanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara zajedno s dokazima o ispunjavanju uslova, dostavljaju se isključivo putem pošte na adresu:

 

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

“Komisija za verifikaciju ispunjavanja uslova za sticanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara”

  1. Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo

 

Program predmeta ispita i literatura za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara možete pronaći na sljedećm linku: http://www.nados.ba/dokumenti/bs/Aktuari/BOS_ProgramAktuari.pdf

Prijava za dobijanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara