Select Page

Obavijesti

Obavijest – Akti u pripremi

Na osnovu člana 5. Odluke o pravilima za učešće zainteresovane javnosti u izradi podzakonskih akata („Službene novine Federacije BiH“, broj 31/15) Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje POZIV za dostavu komentara, prijedloga i...

read more

Obavijest – komunikacija sa Agencijom

Komunikacija sa Agencijom od 20.05.2020. godine   Obavještavamo sve pravne i fizičke osobe da se sva pismena počev od dana 20.05.2020. godine, dostavljaju putem pošte ili direktno na Protokol Agencije, na adresu u ul. Kolodvorska 12, Sarajevo.

read more

Saopštenje

Saopštenje društvima za osiguranje, posrednicima osiguranja i korisnicima usluga osiguranja u pogledu pandemije koronavirusa   Uslijed  izvanredne situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem...

read more

Obavijest – preporuke

DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE / REOSIGURANJE POSREDNICIMA U OSIGURANJU KRIZNIM ŠTABOVIMA/STOŽERIMA  MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KRIZNIM ŠTABOVIMA/STOŽERIMA  CIVILNE ZAŠTITE   u vezi sa načinom rada osiguravajućih društava i posrednika u osiguranju u cilju...

read more

Obavijest

DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE / REOSIGURANJE POSREDNICIMA U OSIGURANJU ZAŠTITNOM FONDU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE o pravilima kojih se treba pridržavati kako bi se, zbog novonastale situacije u državi prouzrokovane širenjem corona  virusa, komunikacija i razmjena...

read more
Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 61 08 97
Fax: +387 33 61 11 14
E-pošta: nados@nados.ba