Select Page

Obavijesti

Poziv za dostavu komentara, prijedloga i sugestija zainteresovanoj javnosti

POZIV za dostavu komentara, prijedloga i sugestija zainteresovanoj javnosti. Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj službenoj internet stranici www.nados.ba objavila Nacrt Pravilnika o postupku nadzora. Poziva se zainteresovana javnost da u roku od 10 dana od dana objave ovog Poziva dostavi svoje komentare, prijedloge ili sugestije.

read more

Seminar – PROFESIONALIZAM

Poziv na seminar 08.06.2015. godine s temom Profesionalizam koje organiziraju Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH i Aktuarsko društvo u BiH. Seminar je namijenjen regulatornim i nadzornim organima u oblasti osiguranja i društvima za osiguranje, prioritetno osobama koje se bave aktuarskim poslovima.

read more
Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 61 08 97
Fax: +387 33 61 11 14
E-pošta: nados@nados.ba