Select Page

Pozivamo vas da prisustvujete Seminaru za aktuare koji će se u organizaciji Agencije za nadzor osiguranja FBiH i Aktuarskog društva u BiH održati 15.11.2018 i 16.11.2018 godine u Hotelu Sarajevo u Sarajevu.

Poziv na seminar
Prijavnica za seminar