Select Page
DRUŠTVA za OSIGURANJE i REOSIGURANJE | AKTIVNA
ASA osiguranje d.d. Sarajevo
Opći podaci
Trg međunarodnog prijateljstva 25
Sarajevo
033 774 730
www.asa-osiguranje.ba
Osnovano
2010.
Djelatnost
Neživotno osiguranje
Uprava
Feđa Morankić, direktor
Adnan Hodžić, izvršni direktor
Nadzorni odbor
Almir Jazvin, predsjednik
Bakir Pilav, član
Eldin Hadžiselimović, član
BOSNA-SUNCE osiguranje d.d. Sarajevo
Opći podaci
Trg međunarodnog prijateljstva 20
Sarajevo
033 755 450
www.bosna-sunce.ba
Osnovano
1994.
Djelatnost
Ostala osiguranja
Životna osiguranja
Uprava
Željko Pervan, direktor
Refik Duran, izvršni direktor
Marina Miočić-Hamidović, izvršni direktor
Nadzorni odbor
Niko Krivić, predsjednik
Nadira Eror, član
Renata Grgić Tolj, član
CAMELIJA osiguranje d.d. Bihać
Opći podaci
5.Korpusa 3
Bihać
037 224 110
www.camelija-osiguranje.com
Osnovano
1994.
Djelatnost
Ostala osiguranja
Uprava
Mensur Čavkić, direktor
Aida Crnkić, izvršni direktor
Nadzorni odbor
Adnan Bošnjić, predsjednik,
Hava Selimović, član
Muhamed Hodžić, član
CENTRAL osiguranje d.d. Sarajevo
Opći podaci
Džemala Bijedića 39
Sarajevo
033 408 900
www.central-osiguranje.com
Osnovano
2016.
Djelatnost
Ostala osiguranja
Uprava
Hamid Milak, direktor
Viktor Zadro, izvršni direktorNadzorni odbor
Mirzo Selimić, predsjednik
Marija Kvesić, član
Mario Raspudić, član
CROATIA osiguranje d.d. Mostar
Opći podaci
Kardinala Stepinca b.b.
Mostar
036 446 700
www.crosig.ba
Osnovano
1992.
Djelatnost
Ostala osiguranja
Životna osiguranja
Uprava
Ivan Luburić, pred. uprave
Nino Bilić, član uprave
Silvana Ivančić, član uprave
Nadzorni odbor
Nikola Mišetić, predsjednik
Jurica Burazer, član
Ivan Sinković, član
Tomislav Meštrović, član
Mario Lučić, član

 

EUROHERC osiguranje d.d Sarajevo
Opći podaci
Trg međunarodnog prijateljstva 20
Sarajevo
033 755 515
www.euroherc.ba
Osnovano
1992.
Djelatnost
Ostala osiguranja
Uprava
Damir Hadžić, direktor
Dr.sc. Semiha Repak, izvršni direktor
Josip Knezović,  izvršni direktor
Nadzorni odbor
Davor Martinović, predsjednik
Husnija Kurtović, član
Radoslav Lavrić, član
Matea Grgić, član
Drago Galić, član
GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo
Opći podaci
Trg solidarnosti 2
Sarajevo
033 772 500
www.grawe.ba
Osnovano
1998.
Djelatnost
Životna osiguranja,
Ostala osiguranja
Uprava
Fikret Hodžić, pred. direktor
Jasminka Turbo, izvršni direktor
Alma Numanović-Osmančević, izvršni direktor
Nadzorni odbor
Mag. Dr. Otmar Ederer, pred.
Mr.oec., mr.iur. Georg Schneider, član
Mag. Klaus M. Scheitegel, član
MERKUR BH osiguranje d.d. Sarajevo
Opći podaci
Fra A. Zvizdovića 1/A9
Sarajevo
033 296 515
www.merkur.ba
Osnovano
2003.
Djelatnost
Životna osiguranja
Osiguranje od nezgode
Uprava
Sabina Mujanović, direktor
Borislav Doder, izvršni direktor
Nadzorni odbor
Ermin Nuhić, predsjenik
Michael Bock, član
Michael Inthaler, član
SARAJEVO osiguranje d.d. Sarajevo
Opći podaci
Ul. Maršala Tita br. 29, ulaz I
Sarajevo
033 664 141
www.sarajevoosiguranje.ba
Osnovano
1947. 1991.
Djelatnost
Ostala osiguranja
Životna osiguranja
Uprava
Arif Kulić, direktor
Edin Muhović, izvršni direktor
Senad Arslanagić, izvršni direktor
Nadzorni odbor
Midhat Kulo, predsjednik,
Merima Maslo, član
Ibrahim Mehinović, član
Vladan Jović, član
Edina Dizdar, član
UNIQA osiguranje d.d. Sarajevo
Opći podaci
Obala Kulina Bana 19
Sarajevo
033 289 000
www.uniqa.ba
Djelatnost
Životna osiguranja
Ostala osiguranja
Osnovano
1997.
Uprava
Senada Olević, direktor
Amela Omerašević, izvršni direktor
Nadzorni odbor
Wolfgang Kindl, predsjednik,
Zoran Višnjić, član
Johanes Porak član
Erich Kruschitz, član
Mirha Hasanbegović, član
TRIGLAV osiguranje d.d.
Opći podaci
Dolina 8
Sarajevo
033 252 110
www.triglavbh.ba
Osnovano
1993. 2002.
Djelatnost
Ostala osiguranja
Životna osiguranja
Uprava
Edib Galijatović,  direktor
Edin Muftić, izvršni direktor
Nadzorni odbor
Tedo Djekanović, predsjednik
Janko Šemrov, član
Matej Gostiša, član
D.D za osiguranje "VGT" Visoko
Opći podaci
Alaudin 1
Visoko
032 730 800
www.vgt.ba
Osnovano
1994.
Djelatnost
Ostala osiguranja
Uprava
Fikret Hodžić, direktor
Mersiha Begić, izvršni direktor
Nadzorni odbor
Gerald Gröstenberger, predsjednik
Klaus Scheitegel, član
Georg Schneider, član
ZOVKO osiguranje d.d. Žepče
Opći podaci
Goliješnica bb
Žepče
032 897 996
www.zovko.com
Osnovano
2000.
Djelatnost
Ostala osiguranja
Uprava
Franjo Zovko, direktor
Nadzorni odbor
Ivica Zovko, predsjednik
Metilda Zovko, član
Dragan Zovko, član
BOSNA REosiguranje d.d. Sarajevo
Opći podaci
Zmaja od Bosne 74
Sarajevo
033 725 511
www.bosnare.com
Osnovano
1978.
Djelatnost
Reosiguranje
Uprava
Zlatan Filipović, direktor
Hasan Delić, izvršni direktor
Nadzorni odbor
Ismet Hadžić, predsjednik
Midhat Salčin, član
Jasenko Karahmet, član
Semiha Repak, član
Enisa Babić, član
Zaštitni fond Federacije Bosne i Hercegovine
Opći podaci
Ul. Jošanička 55/IV Wog centar
Vogošća
033 843 107
   
DRUŠTVA za OSIGURANJE i REOSIGURANJE | NEAKTIVNA
BOSANSKO-NJEMAČKO osiguranje d.d. u likvidaciji
Opći podaci
Mirze Delibašića 5
Tuzla
035 301 326
Osnovano
1998.
Djelatnost
Ostala osiguranja
Muratović Hamdija, likvidacioni upravitelj
HERCEGOVINA osiguranje d.d. u likvidaciji
Opći podaci
Fra D. Buntića 144
Mostar
036 329 244
Osnovano
2000.
Djelatnost
Životna osiguranja
Ostala osiguranja
Halid Tipura, likvidator
Edin Taso, privremeni upravitelj
LIDO osiguranje d.d. u likvidaciji
Opći podaci
Paromlinska 49
Sarajevo
033 943 306
Osnovano
1994.
Djelatnost
Ostala osiguranja
Muamer Arnautović, privremeni upravnik
Bajramović Emin, likvidator
LOK osiguranje d.d. u likvidaciji
Opći podaci
Ul. Kemal Begova 6
Sarajevo
033 219 953
Osnovano
1998.
Djelatnost
Životna osiguranja
Safet Proho, privremeni upravnik
Hamdija Kunalić, likvidacioni upravnik
Preuzmite registar u elektroničkom formatu

REGISTRI

Kolodvorska 12
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 61 08 97
Fax: +387 33 61 11 14
E-pošta: nados@nados.ba