Select Page

SPISAK KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU UVJETE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA POSREDNIKE U OSIGURANJU ZAKAZANOG ZA 29.06.2019. i 06.07.2019. godine

 

ZASTUPNICI

 

GRUPA I

 

 1. Burgić Dženana
 2. Džafić Emir
 3. Džanko Mediha
 4. Đulović Fadila
 5. Hadžić Merisa
 6. Hadžimustafić-Jevtić Biljana
 7. Hamzić Mirnesa
 8. Hrnjić Adis
 9. Huremović Amela
 10. Husić Alma
 11. Huskić Alen
 12. Husković Elma
 13. Kadić Tarik
 14. Kajmović Lejla
 15. Kadribašić Mirela
 16. Karić Samira
 17. Kljun Emir
 18. Korora Elvedin
 19. Krvavac Kenan
 20. Kustura Lejla
 21. Kurić Amer
 22. Limo Bakir
 23. Lulić Senka
 24. Majdanac Hadžić Amra
 25. Morić Nermina
 26. Omanović Mirsad
 27. Omersoftić Selma
 28. Osmanbašić Emir
 29. Piljug Adela
 30. Rečica Aldijana
 31. Rođaković Rusmir
 32. Simić Maja
 33. Suljić Emina
 34. Šahbazović Edisa
 35. Šahinović Mevlida
 36. Špago Larisa
 37. Tahmiščija Dženana
 38. Tutnjić Armin
 39. Umihanić Asmira

 

 

BROKERI

 

 1. Duraković (Hajrudin) Naida

 

 • Ispit za Grupu I će se održati dana 29.06.2019. godine u 10 sati u zgradi Bosna reosiguranja u Sarajevu, u ulici Zmaja od Bosne broj 74.

 

 

GRUPA II

 

ZASTUPNICI

 

 1. Agić Emina
 2. Alagić Eldina
 3. Avdić Mersija
 4. Buntić Božo
 5. Dubravić Aldijana
 6. Dubravić Jasenko
 7. Dujmović Saša
 8. Duvnjaković Hašim
 9. Erović Šejla
 10. Habibović Maja
 11. Halilović Hikmet
 12. Hasanić Nedim
 13. Hasović Armin
 14. Hašić Almir
 15. Heldov Selma
 16. Henjaković Senada
 17. Ihtijarević Faruk
 18. Imamović Alma
 19. Jahić Refik
 20. Korjenić Kenan
 21. Koturić Đuro
 22. Krezić Semir
 23. Kurt Eldina
 24. Levarda Anto
 25. Marić Andreja
 26. Markotić Mario
 27. Mehanović Admir
 28. Mehmedić Suad
 29. Mustafić Menaf
 30. Olovčić Amina
 31. Pepeljak Hajrudin
 32. Pirija Amela
 33. Rezić Iva
 34. Risović Sabina
 35. Smajilbašić Safet
 36. Srkalović Ernis
 37. Stanković Sanja
 38. Šahović Damir
 39. Trokić Azra
 40. Veladžić Azra
 41. Vojić Meldina
 42. Vujec Davor
 43. Zelić Voloder Amna
 44. Zukić Inas

 

 • Ispit za Grupu II će se održati dana 06.07.2019. godine u 10 sati u zgradi Bosna reosiguranja u Sarajevu, u ulici Zmaja od Bosne broj 74.

 

 

Za sve dodatne informacije vezano za polaganje ispita u ovim terminima možete se obratiti na telefon broj: 033/610-897.