Select Page

SPISAK KANDIDATA KOJI SU POLOŽILI STRUČNI ISPIT ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU ODRŽANOG 23.06.2018. godine

 

 

 1. Abdagić Selma
 2. Ahmetović Elvira
 3. Begović Amar
 4. Boban Vanja
 5. Čale Blaženka
 6. Čuljak Danijel
 7. Čuljak Žarko
 8. Ćerimović Sulejman
 9. Damadžić Lejla
 10. Dubinji Nina
 11. Fajić Leana
 12. Gabrić Ana Maria
 13. Hadžiahmetović Šejla
 14. Hadžić Sanjin
 15. Handanović Marija
 16. Hasaničević Sanela
 17. Hasanović Sanjin
 18. Husić Velid
 19. Jurić Toma
 20. Karin-Borišić Nina
 21. Kesić Adnan
 22. Kordić Ana-Marija
 23. Koso Adela
 24. Kosovac Almira
 25. Kovač Almin
 26. Kozarević Maida
 27. Krdžalić Jasmin
 28. Krtalić Manja
 29. Kurtić Džemila
 30. Kvesić Maja
 31. Leko Iva
 32. Macan Tea
 33. Mandarić Irma
 34. Mandić Doris
 35. Marijanović Marija
 36. Martinčić Danijel
 37. Mehmedić Lejla
 38. Mujkić Ešef
 39. Murtić Muamer
 40. Nevjestić Mario
 41. Novalić Nedim
 42. Odak Mate
 43. Ostojić Vinko
 44. Pašić Arna
 45. Pašić Belmira
 46. Pažin Ana
 47. Planinić Antea
 48. Popović Dario
 49. Prusina Blaženka
 50. Rahman Merima
 51. Sejkanović Sabaheta
 52. Spahić Faris
 53. Štrkljević Edina
 54. Trivun Risto
 55. Vračo Sabina
 56. Vrhovac Sanja
 57. Zelenika Nikolina
 58. Žiško Ajna

 

Uvjerenja o položenom ispitu preuzimaju se u Agenciji za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine kod sekretara Komisije od 02.07.2018. godine.