Select Page

 A) SPISAK KANDIDATA KOJI SU POLOŽILI STRUČNI ISPIT

 

ZASTUPNICI

 1. Burgić Dženana
 2. Džafić Emir
 3. Džanko Mediha
 4. Hadžimustafić-Jevtić Biljana
 5. Hamzić Mirnesa
 6. Hrnjić Adis
 7. Huremović Amela
 8. Husić Alma
 9. Huskić Alen
 10. Husković Elma
 11. Kajmović Lejla
 12. Kadribašić Mirela
 13. Karić Samira
 14. Kljun Emir
 15. Korora Elvedin
 16. Krvavac Kenan
 17. Kustura Lejla
 18. Kurić Amer
 19. Limo Bakir
 20. Lulić Senka
 21. Majdanac Hadžić Amra
 22. Morić Nermina
 23. Omanović Mirsad
 24. Omersoftić Selma
 25. Osmanbašić Emir
 26. Piljug Adela
 27. Rečica Arijana
 28. Simić Maja
 29. Suljić Emina
 30. Šahbazović Edisa
 31. Šahinović Mevlida
 32. Špago Larisa
 33. Tahmiščija Dženana
 34. Tutnjić Armin
 35. Umihanić Asmira

 

BROKERI

 1. Duraković Naida

 

B) SPISAK KANDIDATA KOJI NISU POLOŽILI STRUČNI ISPIT

ZASTUPNICI

 1. Đulović Fadila
 2. Hadžić Merisa
 3. Kadić Tarik
 4. Rođaković Rusmir

 

Uvjerenja o položenom ispitu preuzimaju se u Agenciji za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine kod sekretara Komisije od 10.07.2019. godine.