Select Page

 SPISAK KANDIDATA KOJI SU POLOŽILI STRUČNI ISPIT

 

 

 1. Begić Marija
 2. Bise Arnela
 3. Bisić Ajla
 4. Bravo Denisa
 5. Ćerimagić Ermin
 6. Ćišić Amela
 7. Dacić Halilović Naida
 8. Dervišević Dženana
 9. Dizdarević Selma
 10. Drakovac Rijad
 11. Đedović Indira
 12. Fazlić Nermin
 13. Gogić Jasmin
 14. Hadžić Vedran (broker)
 15. Halilović Ivona
 16. Hamarsheh Vanda
 17. Hasić Dalila
 18. Hogić Jasmin
 19. Ivić Marija
 20. Jašarević Aldina
 21. Juka Ivana
 22. Jurišić Ante
 23. Jusufbašić Zlatan
 24. Kapetanović Emela
 25. Katica Melisa
 26. Koprena Jovana
 27. Muharemović Edita
 28. Muzaferija Mirha
 29. Naletilić Marko
 30. Nezirević Azra
 31. Orlović Anđela
 32. Osmančević Amila
 33. Prguda Ragib
 34. Račić Tamara
 35. Skorupan Aldin
 36. Sofović Mirnes
 37. Šakić Luka
 38. Vatreš Mirza
 39. Veljačić Elvis
 40. Zilić Amila
 41. Zubača Lejla

 

Uvjerenja o položenom ispitu preuzimaju se u Agenciji za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine kod sekretara Komisije od 20.03.2019. godine.