Select Page

SPISAK KANDIDATA KOJI SU POLOŽILI STRUČNI ISPIT ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU ODRŽANOG 21.04.2018. godine

 

ZASTUPNICI

 1. Agić Hidajeta
 2. Ahmetašević Ita
 3. Alagić Alen
 4. Alibašić Mirza
 5. Aličić Mensura
 6. Babić Šeherzada
 7. Bajrić Ibrahim
 8. Begić Mirsad
 9. Bošnjaković Aida
 10. Buro Senada
 11. Bututović Edin
 12. Čaušević Aldijana
 13. Čavara Irena
 14. Čurak Helena
 15. Ćehajić Edin
 16. Dalić Kristijana
 17. Dalić Martina
 18. Dedić Dino
 19. Delić Ferid
 20. Dobridoli Eldin
 21. Fejzić Armin
 22. Goralija Ismir
 23. Hadžibegović Džana
 24. Hadžiomeragić Azra
 25. Halilović Dževahira
 26. Halkić Amela
 27. Handžić Adela
 28. Harbaš Dijana
 29. Helja Eldin
 30. Hurić Alma
 31. Husejinović Mirela
 32. Ibrić Mirnel
 33. Ibrišimbegović Edina
 34. Ibrulj Gordan
 35. Imamović Adi
 36. Imamović Damir
 37. Isaković Merima
 38. Jamaković Hasija
 39. Jovanović Igor
 40. Kaknjašević Nermina
 41. Kokanović Almira
 42. Komadina Tanja
 43. Kovačević Ilijas
 44. Krdžalić Elma
 45. Kubat Adnan
 46. Lončar Paula
 47. Ljuca Nina
 48. Mašić Amela
 49. Matešić Nela
 50. Mehmedović Irma
 51. Mehmedić Jasminka
 52. Memić Mirela
 53. Mešić Arnel
 54. Milićević Ivana
 55. Milićević Nela
 56. Milić Danijela
 57. Muhić Amra
 58. Mušić Admir
 59. Nedić Marina
 60. Nuhić Adaleta
 61. Nuhić Melisa
 62. Pađen Nisveta
 63. Pitnjaković Erol
 64. Rahmanović Jasmin
 65. Redžepović Amar
 66. Redžić Denisa
 67. Rekić Nerma
 68. Rizvanović Mediha
 69. Sinanagić Zahida
 70. Sirćo Nejra
 71. Softić Merima
 72. Spahić Meliha
 73. Stipić Josip
 74. Suljić Armin
 75. Suljić Majda
 76. Šoše Antea
 77. Špehar Sandra
 78. Tafro Nedim
 79. Teskeredžić Anes
 80. Tole Mirko
 81. Topčagić Mediha
 82. Trubljanin Fikret
 83. Uzunić Senad
 84. Vajzović-Balihodžić Dina
 85. Varajić Vasvija
 86. Velić Alma
 87. Vučina Danijela
 88. Zamboni Željka

 

BROKERI

 1. Avdičević Selma

 

Uvjerenja o položenom ispitu preuzimaju se u Agenciji za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine kod sekretara Komisije od 03.05.2018. godine.