Select Page

 
Organizator: Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH i Aktuarsko društvo u BiH
Mjesto održavanja: Sarajevo, Hotel Ibis (bivši Hotel Sarajevo)
Vrijeme održavanja: 12.6.2019. godine, u terminu od 10:00 – 18:00h

Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH i Aktuarsko društvo u BiH organizuju Seminar namijenjen regulatornim i nadzornim organima u oblasti osiguranja, društvima za osiguranje i ostalim stranama zainteresovanim za oblast aktuarstva, na temu IFRS 17.

Kotizacija:  Kotizacija (organizacija, radni materijal, osvježenje u pauzama, ručak) po sudioniku iznosi 170,00 KM.
Prijavnicu možete naći u nastavku ovog link-a, a prijaviti se možete putem e-mail-a: info@aktuari.ba
Plaćanje: Sudionici ukupnu cijenu kotizacije plaćaju do 10.6.2019. godine na račun: 1610000063070090, Raiffeisen Bank d.d., BiH “Udruženje aktuarsko Društvo u BiH”, Zmaja od Bosne 74, Sarajevo

Prijavnica za seminar
Poziv
Agenda
Predavači