Select Page

REZULTATI STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU ODRŽANOG 14.12.2019. godine

 

A) SPISAK KANDIDATA KOJI SU POLOŽILI STRUČNI ISPIT

 

ZASTUPNICI

 1. Alađuz Jasenka
 2. Arapčić Maida
 3. Bahović Edis
 4. Begić Kristina
 5. Bešić Adnan
 6. Buljugija Selma
 7. Ćorić Belma
 8. Durić Alma
 9. Ešpić Aida
 10. Gljiva Fata
 11. Gurda Amir
 12. Hadžić Rasema
 13. Hajdarević Tijana
 14. Halilović Aida
 15. Hidanović Dubravka
 16. Kamberović Armelina
 17. Karadžić Mendira
 18. Katica Aida
 19. Kečo Alma
 20. Klačar Muris
 21. Koprena Miljana
 22. Kreševljaković Hamdija
 23. Krupa Larisa
 24. Kumro Elma
 25. Kurtanović Aldijana
 26. Kutlovac Fatima
 27. Mangafić Jasminka
 28. Mašala Kenan
 29. Muftić Elmra
 30. Mujkić Mirza
 31. Pečenković Ena
 32. Prusina Filip
 33. Rebić Nermin
 34. Salčinović Amela
 35. Saračić Amra
 36. Smailagić Šejla
 37. Stevanović Vanja
 38. Suljanović Šeherzada
 39. Velić Selma
 40. Vričko Emina

 

Uvjerenja o položenom ispitu preuzimaju se u Agenciji za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine kod sekretara Komisije od 25.12.2019. godine.