Select Page

REZULTATI STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU ODRŽANOG 20.06.2020. GODINE

 

 A) SPISAK KANDIDATA KOJI SU POLOŽILI STRUČNI ISPIT

 

ZASTUPNICI

 1. Aziraj Nejra
 2. Babić Selma
 3. Beganović Belmin
 4. Beganović Zenaida
 5. Brkanić Dženan
 6. Buza Mirha
 7. Cocalić Almira
 8. Deljkić Dajana
 9. Heco Elvira
 10. Kadrić Nataša
 11. Korjenić Mirza
 12. Kreponić Mirza
 13. Merdić Sabina
 14. Pešut Stjepan
 15. Šahinpašić Emir

 

 

Uvjerenja o položenom ispitu preuzimaju se u Agenciji za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine kod sekretara Komisije od 01.07.2020. godine.