Select Page

REZULTATI STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU ODRŽANOG 05.10.2019. godine

 

 1. A) SPISAK KANDIDATA KOJI SU POLOŽILI STRUČNI ISPIT

 

ZASTUPNICI

 1. Avdić Maksimović Nirmela
 2. Bahto Tarik
 3. Ćatović Elma
 4. Delić-Alomerović Mahira
 5. Dubičić Muhamed
 6. Hadžić Damir
 7. Hašimbegović-Spahić Anesa
 8. Hotić Harun
 9. Kadić Adis
 10. Karlović Slaven
 11. Klarić Belma
 12. Livnjak Nedim
 13. Mazić Lejla
 14. Mišković Andrea
 15. Mrđa Siniša
 16. Novalić Naida
 17. Prijić Mahir
 18. Rekić Sanela
 19. Suljić Adis
 20. Swadi Sanela
 21. Šito-Brekalo Nermina
 22. Tulić Kenan
 23. Tutić-Lepenica Nermina
 24. Udovčić Emina
 25. Ulemić Adnan
 26. Zagorčić Emir

 

 1. B) SPISAK KANDIDATA KOJI NISU POLOŽILI STRUČNI ISPIT

ZASTUPNICI

 1. Korjenić Kenan

 

Uvjerenja o položenom ispitu preuzimaju se u Agenciji za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine kod sekretara Komisije od 16.10.2019. godine.