Select Page

REZULTATI STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU ODRŽANOG 28.09.2019. godine

 

 1. A) SPISAK KANDIDATA KOJI SU POLOŽILI STRUČNI ISPIT

 

ZASTUPNICI

 1. Alić Elvedina
 2. Bavrka Žana
 3. Beganović Adnan
 4. Bjedić Emir
 5. Bliznović Esmir
 6. Brkić Larisa
 7. Cibra Senija
 8. Džabić Samir
 9. Đugum Mirsad
 10. Grabus Edina
 11. Hamurović Ajdin
 12. Hodžić Jovana
 13. Hrustemović Ajla
 14. Husejinović Mirela
 15. Husković Adem
 16. Ibrišimović Mirsad
 17. Imamović Džanila
 18. Jugo Elvis
 19. Kadić Tarik
 20. Karavdić Salem
 21. Karić Naira
 22. Kazija Edin
 23. Kvasina Tino
 24. Mašić Elmir
 25. Mekić Adnel
 26. Mujkić Dževad
 27. Mumović Mladen
 28. Obuća Sadžid
 29. Ombašić Emira
 30. Osmić Isan
 31. Pitić Emir
 32. Pujagić Mirsad
 33. Redžić Damir
 34. Risović Adnan
 35. Salihić Amer
 36. Salkica Ajdin
 37. Selimović Dženita
 38. Subašić Emir
 39. Šabanović Adin
 40. Šormaz Damir
 41. Terzić Amir
 42. Tinjić Edin
 43. Topuz Emina
 44. Zeničanin Dino

 

 

 1. B) SPISAK KANDIDATA KOJI NISU POLOŽILI STRUČNI ISPIT

ZASTUPNICI

 1. Hadžić Ibrahim
 2. Mujkić Mirza
 3. Selić Midhat

 

Uvjerenja o položenom ispitu preuzimaju se u Agenciji za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine kod sekretara Komisije od 10.10.2019. godine.