Select Page

Komunikacija sa Agencijom

od 23.marta elektroničkom poštom

 

U cilju smanjenja rizika širenja koronavirusa i zaštite zdravlja i sigurnosti građana obavještavamo sve pravne i fizičke osobe da sva pismena Agenciji od 23.marta 2020.godine dostavljaju isključivo elektroničkom poštom na adresu nados@nados.ba, a ne dostavom na adresu Agencije.

Važno je istaći da je riječ o privremenoj mjeri te da će sve dokumente dostavljene elektroničkom poštom biti potrebno naknadno dostaviti i u originalu na Protokol Agencije, po prestanku važenja izvanrednih okolnosti.

Sva službena komunikacija Agencije prema subjektima nadzora i ostalim strankama bit će slana elektroničkom poštom, na službene e-mail adrese.