Select Page

Novosti

Obavijest – preporuke

DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE / REOSIGURANJE POSREDNICIMA U OSIGURANJU KRIZNIM ŠTABOVIMA/STOŽERIMA  MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KRIZNIM ŠTABOVIMA/STOŽERIMA  CIVILNE ZAŠTITE   u vezi sa načinom rada osiguravajućih društava i posrednika u osiguranju u cilju...

read more

Obavijest – komunikacija sa Agencijom

Komunikacija sa Agencijom od 23.marta elektroničkom poštom   U cilju smanjenja rizika širenja koronavirusa i zaštite zdravlja i sigurnosti građana obavještavamo sve pravne i fizičke osobe da sva pismena Agenciji od 23.marta 2020.godine dostavljaju isključivo...

read more

Obavijest

DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE / REOSIGURANJE POSREDNICIMA U OSIGURANJU ZAŠTITNOM FONDU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE o pravilima kojih se treba pridržavati kako bi se, zbog novonastale situacije u državi prouzrokovane širenjem corona  virusa, komunikacija i razmjena...

read more
Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 61 08 97
Fax: +387 33 61 11 14
E-pošta: nados@nados.ba