Select Page

Novosti

POZIV za učešće na radionici

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa odredbama člana 45. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (Službeni glasnik BiH, broj: 47/14 i 46/16), člana 44. Smjernica za procjenu rizika i provođenje...

read more
Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 61 08 97
Fax: +387 33 61 11 14
E-pošta: nados@nados.ba