Download

Za naše Download-materijale potreban Vam je Acrobat Reader.

  BOSANSKI   ENGLISH  
  Novosti
  POZIV- Radionica na temu “ Analitičko prikazivanje šteta”
 

 

Agencija za nadzor FBiH u saradnji sa Aktuarskim društvom u BiH organizuje radionicu na temu “Analitičko prikazivanje šteta” dana 26.01.2017. godine u 13:00 sati. Radionica će se održati u prostorijama Bosna Reosiguranja, ulica Zmaja od Bosne 74/7, Sarajevo. Potrebno je da radionici prisustvuju imenovani aktuar društva, odgovorne osoba iz Sektora šteta i Sektora za informatiku.

Za sudjelovanje na radionici nije predviđena kotizacija.

Prisustvo na radionici potvrditi na mail ahadzicelezovic@nados.ba najkasnije do 20.01.2017. godine.

 

 

  Održana radionica na temu "Sprječavanja pranja novca u osiguranju“
 

 

Dana 12.12.2016.godine u organizaciji Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH u hotelu Bristol u Sarajevu održana je uspješna radionica na temu „Sprječavanja pranja novca u osiguranju“ u okviru obaveznog stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika – ovlaštenih lica u sektoru osiguranja iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Tema radionice bila su:
- aktivnosti regulatora i uloga posrednika u osiguranju u prevenciji borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
- Nacionalna procjena rizika od   pranja novca i finansiranja terorizma. Usklađivanje legislative prema međunarodnim standardima.
- procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u sektoru osiguranja i obaveze društava za osiguranje  i posrednika u osiguranju u vezi sa navedenim.
- provođenje mjera propisanih Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Radionici su prisustvovali predstavnici društava za osiguranje, zastupnici u osiguranju i predstavnici regulatornih Agencija u oblasti osiguranja

 

 

 
  Poziv
 

 

Bosna i Hercegovina 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA 
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
S A R A J E V O

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa odredbama člana 45. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti („Službeni glasnik BiH, broj:47/14) i člana 45. Smjernica za procjenu rizika i provođenje zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u oblasti osiguranja od 03.03.2015. godine i obaveznim stručnim obrazovanjem, osposobljavanjem i usavršavanjem zaposlenika – ovlaštenih lica u sektoru osiguranja iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, organizuje radionicu dana 12.12.2016.godine  u periodu od 11,00 do 14,00 sati u hotelu Bristol u Sarajevu.

Sadržaj radionice je sljedeći:
- Aktivnosti regulatora i uloga posrednika u osiguranju u prevenciji borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
- Nacionalna procjena rizika od   pranja novca i finansiranja terorizma. Usklađivanje legislative prema međunarodnim standardima.
- Procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u sektoru osiguranja i obaveze društava za osiguranje  i posrednika u osiguranju u vezi sa navedenim.
- Provođenje mjera propisanih Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Tehničke napomene: Zbog ograničenog broja mjesta maksimalni broj učesnika iz jednog društva za osiguranje/posrednika u osiguranju su dva učesnika. Učešće u radionici je bez naknade.

 

  Poziv
 

 Bosna i Hercegovina 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA 
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
S A R A J E V O

Na osnovu člana 5. Odluke o pravilima za učešće zainteresovane javnosti u izradi podzakonskih akata („Službene novine Federacije BiH“, broj 31/15) Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

POZIV
za dostavu komentara, prijedloga i sugestija zainteresovanoj javnosti
Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj službenoj internet stranici www.nados.ba objavila  Nacrt Pravilnika o postupku nadzora.

Poziva se zainteresovana javnost iz člana 7.Odluke o pravilima za učešće zainteresovane javnosti u izradi podzakonskih akata da u roku od 10 dana od dana objave ovog Poziva dostavi svoje komentare, prijedloge ili sugestije.

 

Komentari se dostavljaju elektronskim putem, na email: lisirlija@nados.ba,  i u pisanoj formi, na adresu Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, Kolodvorska 12, Sarajevo, uz obavezno navođenje naziva i ovlaštene osobe pošiljaoca.  

Kordinator za konsultacije je Lejla Iširlija.

 

  Poziv
 

Agencija za nadzor osiguranja
Federacije Bosne i Hercegovine
Insurance Supervisory Agency
of Federation of B&H


Aktuarsko društvo u
Bosni i Hercegovini
Actuarial Association

                                                                              

PROFESIONALIZAM

 

Organizator: Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH i
  Aktuarsko društvo u BiH

 

Vrijeme održavanja: 08.06.2015. godine

 

Predavači: Aldijana Hadžić-Elezović, redovni član Aktuarskog društva u BiH
       Nalda Ćerimagić, pridruženi član Aktuarskog društva u BiH

 

Mjesto održavanja: Sarajevo, Hotel Sarajevo

Uvjeti / Program seminara / Prijavnica

Seminar je namijenjen regulatornim i nadzornim organima u oblasti osiguranja i društvima za osiguranje, prioritetno osobama koje se bave aktuarskim poslovima.

 

  Poziv
 

Poziv za Radionicu na temu „Evidencija šteta u društvu za osiguranje“

  Obavijest
 

 

Obrazac za dostavu podataka o zaključenim policama AO na dan. (xlsx)

 

  Priopćenje za javnost
 

 

Priopćenje za javnost

 

  ODLUKE - Javne nabavke
 

 

Obrazac za praćenje realizacije ugovora javnih nabavki za 2016.godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku goriva za 2017. godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku računara

Odluka oizboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku kancelarijskog materijala

Odluka oizboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku goriva

Odluka o poništenju javne nabavke br 1310-1-2-10-3-4/15

Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga smještaja

 

 

 

 
 

 

Plan javnih nabavki za 2017. godinu

 

 

 

  SEMINAR
 

 

Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH organizira seminar "Osiguranje-najracionalniji  način zaštite imovine i lica i društveno odgovorni partner vlasti u FBiH" , koji će se održati 09.09.2014.godine u Sarajevu, u hotelu Sarajevo sa početkom u 10,30 sati.

Program seminara

 

  PREPORUKE
 

 

Rukovodeći se načelima i ciljevima zaštite osiguranika i osiguravača na dobrobit industrije osiguranja, imajući u vidu štete nastale usljed poplava kojima je ugrožena osnovna egzistencija domaćinstava i privrednih subjekata na području pogođenom poplavom, u cilju davanja doprinosa u poduzimanja pravodobnih aktivnosti, kako bi se omogućilo dobivanje informacija u svezi s nastalim štetama na osiguranoj imovini i osobama, te isplatama po navedenim, Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, daje sljedeće

 

P R E P O R U K E

 

Pozivaju se sva društva za osiguranje da, kao i do sada, postupaju kao društveno odgovorni pravni subjekti, na način da obradu odštetnih zahtjeva obavljaju u što većoj mjeri i u kraćim rokovima.

Da omogućavaju prijavljivanje štetnih događaja putem telefona, odnosno pojednostave procedure te produže rokove prijave štetnih događaja.

Da omoguće prolongiranje uplata premija za određeni period životnog osiguranja, s tim da sve ugovorene obaveze prema osiguranicima ostaju pokrivene u punim iznosima osiguranih svota.

Da omoguće akontativnu isplatu šteta u cilju brzog i efikasnog odgovora društava.

Da koristi kopije zaključenih polica osiguranja ukoliko su originalne police, koje se nalaze kod osiguranika uništene poplavama.

 

 

  Obavijest
 

 

U organizaciji Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH dana 22.05.2014.godine održan je seminar na temu " Sprječavanje pranja novca u osiguranju". Seminaru su prisustvovali predstavnici regulatornih i nadzornih Agencija u BiH, Federalnog ministarstva financija/finansija, Državne Agencije za istrage i zaštitu SIPA- FOO, te predstavnici društava za osiguranje i posrednika u osiguranju.

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Sprječavanje pranja novca u osiguranju

Financijsko obavještajni odjel

Prijava sumnjive transakcije od strane društva za osiguranje

Tipologije pranja novca osiguravajućih društava - prakse susjednih zemalja

 

  Obrasci
 

 

Obrazac sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma

Analitika šteta

Šifrarnik - uzroci šteta

Opći podaci o društvu

Pregled premije po vrstama osiguranja i kanalima prodaje

 

 

 
  OBAVIJEST    
 
Agencija za nadzor osiguranja
Federacije Bosne i Hercegovine
Insurance Supervisory Agency
of Federation of B&HAktuarsko društvo u
Bosni i Hercegovini
Actuarial Association

 

   
 

SOLVENCY II
( VI modul )

 

Organizator: Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH i
Aktuarsko društvo u BiH

 

 

Vrijeme održavanja: 19.12. i 20.12.2013. godine

Predavač: Aleš Tomažin, magistar aktuarstva

Mjesto održavanja: Sarajevo, Hotel Sarajevo

Uvjeti / Program seminara

Seminar je namijenjen regulatornim i nadzornim organima u oblasti osiguranja i društvima za osiguranje.

   
       
  OBAVIJEST  

 

 

 

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmović Hakija, u likvidacionom postupku nad privrednim društvom LIDO OSIGURANJE d.d. Sarajevo u likvidaciji, van ročišta dana 19.09.2013. godine, donio je slijedeći

O G L A S

Obavještavaju se povjerioci čije je ispitivanje prijava potrživanja bilo zakazano oglasom od 02.07.2013. godine za dan utorak, 15.10.2013. godine u 09,30 sati u sudnici broj 2/prizemlje, da se ročište za ispitivanje neće održati toga dana već će se ove prijave potraživanja ispitati na ročištu u PONEDJELJAK, 21.10.2013. godine u 10,00 sati, u sudnici broj 2/prizemlje.

 

Oglas je objavljen u SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BiH,
Srijeda, 2. 10. 2013.- Broj 76  – Oglasni dio –- Stranica 19

 

  OBAVIJEST  

 

 

 

Općinski sud u Sarajevu likvidacioni sudija Zajmović Hakija u likvidacionom postupku nad privrednim društvom LIDO OSIGURANJE dd Sarajevo u likvidaciji van ročišta dana 02.07.2013. godine, donio je slijedeći
OGLAS

Zakazuje se ročište za ispitivanje prijava potraživanja kako slijedi:

A) prijave korisnika naknada po polisama neživotnog osiguranja po osnovu autoodgovornosti koji su prijavili ostvarenje osiguranog slučaja i čije su prijave uredno ubilježene u knjige društva. Ove prijave će biti ispitane na slijedećim ročištima:
1. UTORAK, 17.09.2013. godine u 09,30 sati u sudnici broj 2/prizemlje, ispitivat će se prijave povjerilaca, koji su podnijeli prijave putem punomoćnika (advokata), čija prezimena (punomoćnika advokata) počinju sa latiničnim slovom A do zaključno sa slovom G.

2.ČETVRTAK, 19.09.2013. godine u 09,30 sati u sudnici broj 2/prizemlje, ispitivat će se prijave povjerilaca koji su podnijeli prijave putem punomoćnika (advokata), čija prezimena (punomoćnika advokata) počinju sa latiničnim slovom H do zaključno sa slovom N.

3. SRIJEDA, 09.10.2013. godine u 09,30 sati u sudnici broj 2/prizemlje, ispitivat će se prijave povjerilaca i koji su podnijeli prijave putem punomo}nika (advokata), čija prezimena (punomoćnika advokata) počinju sa latinčnim slovom O do zaključno sa slovom Ž.

4. ČETVRTAK, 10.10.2013. godine u 09,30 sati u sudnici broj 2/prizemlje, ispitivat će se prijave povjerilaca koji su podnijeli prijave lično (pravna i fizička lica) i prijave na osnovu povrata neiskorištenog dijela premije.
B) prijave povjerilaca koje se odnose na ostala neživotna osiguranja (imovine, nezgode i auto kasko osiguranje) koji su podnijeli prijave putem punomoćnika i prijave podnesene lično, pravna i fizička lica čije su prijave uredno ubilježene u knjige društva.
C) prijave koje se odnose na radne odnose podnesene putem punomoćnika, likvidatora i lično čije su prijave uredno ubilježene u knjige društva.
D) prijave koje su podnijeli dobavljači putem punomoćnika i lično podnesene prijave pravnih i fizičkih lica čije su prijave uredno ubilježene u knjigu društva.
Prijave pod B i C i D će biti ispitane na ročištu UTORAK, 15.10.2013. godine u 09,30 sati u sudnici broj 2/prizemlje.
Oglas objaviti u:
- "Službene novine Federacije BiH";
- u dnevnim novinama velikog tiraža, jednom sedmično u tri uzastopne sedmice.
Nakon što se ispitaju sve prijave potraživanja sačinit če se posebna lista osporenih potraživanja u kojoj će se navesti iznosi procijenjeni od likvidatora i prijavljeni iznos. Lista će biti upisana u Registru društva i bit će objavljena u dvije dnevne novine velikog tiraža, od kojih se barem jedna izdaje u glavnom mjestu poslovanja društva jednom sedmično u tri uzastopne sedmice.
Povjerioci sve informacije i uvid u dokumentaciju do zakazanog ročišta mogu dobiti kod likvidatora u prostorijama društva u ulici Paromlinska br. 49, Sarajevo.

Oglas je objavljen u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine broj: 55/13

 

  OBAVIJEST
 

 

Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu broj: 65 0 L 318530 13 L od 03.04.2013. godine i 14.05.2013. godine, ( Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 41/13), određeno je provođenje likvidacionog postupka nad privrednim društvom LOK OSIGURANJE dioničko društvo za osiguranje Sarajevo, ul. Branilaca Sarajeva br. 17.

Za likvidacionog upravnika imenovan je ČAUŠEVIĆ AVDO iz  Sarajeva.

Likvidacioni upravnik je dana 5. juna 2013. godine, u Dnevnom avazu objavio Oglas o otvaranju postupka likvidacije.

Oglasom su pozvani povjerioci da najkasnije u roku od 90 dana od datuma posljednjeg objavljivanja oglasa u dnevnim novinama prijave svoja potraživanja sa svom odgovarajućom dokumentacijom, u dva primjerka. 

Prijave se podnose Općinskom sudu u Sarajevu, ul. Šenoina br. 1, pozivom na broj:  65 0 L 318530 13 L.

Kontakt telefon Lok osiguranje u likvidaciji je: 033 21 99 53

 

  Javni poziv
 

 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

JAVNI POZIV
za dostavljanje ponuda za prodaju motornog vozila

 

Predmet prodaje je putničko vozilo, „Ford Mondeo“, godina proizvodnje 2003. godine, boja siva, broj sjedišta 5, obim motora 1998 cm3, snaga 84 kW, gorivo diesel, pređenih kilometara 129.420.

Najniža cijena vozila je 6.500,00 KM.

Vozilo će se prodati ponuđaču koji ponudi najveću cijenu, a ukoliko više ponuđača ponudi istu cijenu, vozilo će se prodati onome koji je prvi dostavio ponudu.

Prodaja će se obavljati po principu „zatečenog stanja“ što isključuje sve reklamacije i prigovore kupca, po pitanju kvalitete i eventualnih nedostataka.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom : „Ne otvaraj-ponuda za vozilo“ poštom ili na protokolu Agencije za nadzor osiguranja F BiH, ulica Kolodvorska 12, Sarajevo.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 14.05.2013. godine do 16,00 časova.

Ponude pristigle poslije naznačenog roka neće se uzeti u razmatranje.

Sve dodatne informacije zainteresovani ponuđači mogu dobiti na telefon Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine,  broj: 033/ 610-890.

 

 

 

  Opći podaci o društvu
 

 

Opći podaci o društvu

 

 

 
 

 

 

  OBAVIJEST
 
Agencija za nadzor osiguranja
Federacije Bosne i Hercegovine
Insurance Supervisory Agency
of Federation of B&HAktuarsko društvo u
Bosni i Hercegovini
Actuarial Association

 

 

 

 

SOLVENCY II
( V modul )

 

Organizator: Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH i
Aktuarsko društvo u BiH

 

 

Vrijeme održavanja: 06.12. i 07.12.2012. godine

Predavač: Aleš Tomažin, magistar aktuarstva

Mjesto održavanja: Sarajevo, Hotel Sarajevo

Uvjeti / Program seminara

Seminar je namijenjen regulatornim i nadzornim organima u oblasti osiguranja i društvima za osiguranje.

   
  OBAVIJEST
 

 

U dnevnom listu „Dnevni avaz“ od 22.10.2012. godine objavljen je Oglas Općinskog suda u Sarajevu o provođenju likvidacionog postupka i prijavu potraživanja nad društvom za osiguranje LIDO osiguranje d.d. Sarajevo.

Za likvidatora društva imenovan je Bajramović Emin iz Sarajeva.

Oglasom se pozivaju povjerioci da najkasnije u roku od 90 dana od datuma objave oglasa u dnevnim novinama (počev od 22.10.2012. godine) prijave svoje potraživanje sa odgovarajućom dokumentacijom.

Prijava potraživanja dostavlja se Općinskom sudu u Sarajevu, Šenoina 1, pozivom na broj : 65 0 L 273747 12 L u dva primjerka.

 


 
  OBAVIJEST
   
 

PRIOPĆENJE - Oduzeto odobrenje za rad društvu za osiguranje "LIDO OSIGURANJE" d.d. Sarajevo

 
  Rješenje o oduzimanju odobrenja za rad društvu za osigurnaje "LIDO OSIGURANJE" d.d. Sarajevo  
  Rješenje o imenovanju privremenog upravitelja društvu za osigurnaje "LIDO OSIGURANJE" d.d. Sarajevo  
  Rješenje o pokretanju postupka posebne likvidacije u društvu za osigurnaje "LIDO OSIGURANJE" d.d. Sarajevo  
     
 
 

 

 

 


 
   
 
Agencija za nadzor osiguranja
Federacije Bosne i Hercegovine
Insurance Supervisory Agency
of Federation of B&HAktuarsko društvo u
Bosni i Hercegovini
Actuarial Association

 


 

 

SOLVENCY II
( IV modul )

 

Organizator: Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH i
Aktuarsko društvo u BiH

 

 

Vrijeme održavanja: 05.12. i 06.12.2011. godine

Predavač: Aleš Tomažin, magistar aktuarstva

Mjesto održavanja: Sarajevo, Hotel Sarajevo

Uvjeti / Program seminara

Seminar je namijenjen regulatornim i nadzornim organima u oblasti osiguranja i društvima za osiguranje.

   
 

 

Statut

Premijski sistem

Zona rizika V

Zona rizika IV

Uvjeti AO

Etički kodeks


 

 
 Copyright © Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. 2005.