Select Page

OBAVIJEST O KANDIDATIMA KOJI SU POLOŽILI
STRUČNI ISPIT ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU

Spisak kandidata koji su položili stručni ispit za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju na ispitnom roku održanom dana 25.03.2017. godine:

Zastupnici u osiguranju:

 1. Adžem Admir
 2. Ahmetović Nusreta
 3. Ajanović Adis
 4. Alajbegović Elma
 5. Babić Dženana
 6. Bajrić Berin
 7. Banduka Zoran
 8. Bavrka Nikola
 9. Begović-Knežević Amila
 10. Bešić Daina
 11. Bešlić Petar
 12. Bjelkić Aida
 13. Čišić Aida
 14. Čosić Benjamin
 15. Čosić Sulejman
 16. Dalić Julija
 17. Delalić Sanela
 18. Delić Amer
 19. Dizdarević Amela
 20. Dostović Selma
 21. Durić Draško
 22. Đurić Sabina
 23. Emro Amela
 24. Fajković Dženan
 25. Gotovac Matea
 26. Gradaščević Amar
 27. Hamzić Emrah
 28. Hasić Nada
 29. Hećo Elma
 30. Hodžić Irfan
 31. Hujić Amenita
 32. Jelić Katarina
 33. Jović Edina
 34. Jurić Nataša
 35. Kadić Sadeta
 36. Kadragić Anida
 37. Kahvić Amra
 38. Kalić Adisa
 39. Kapić Jadranka
 40. Katana Dragan
 41. Katavić Ivan
 42. Kovačević Asmir
 43. Konjhodžić Tatjana
 44. Kotorić Jasmin
 45. Krupić Alma
 46. Kurtović Mirza
 47. Lazić Milanka
 48. Livnjak Edina
 49. Livnjak Nihad
 50. Lončar Hrvoje
 51. Mašić Đenita
 52. Mašić Nedim
 53. Memić Selma
 54. Milavica Selma
 55. Milić Štefica
 56. Mujanović Amina
 57. Mulabegović Sabina
 58. Muminović Refika
 59. Nuhić Dženita
 60. Pavlović Ante
 61. Perić Tomislav
 62. Pezer Bahra
 63. Piralić Merima
 64. Plakalović Biljana
 65. Plavčić Tatjana
 66. Prašović Medina
 67. Puljić Josip
 68. Rahmanović Almir
 69. Ramić Minka
 70. Samardžić Aladin
 71. Sinanović Aldina
 72. Skenderović lejla
 73. Smajić Naida
 74. Sopta Ivana
 75. Sović Ajdin
 76. Šakić Nedžad
 77. Šarac Mihaela
 78. Šarić Filip
 79. Šarić Mijo
 80. Špilj Jelena
 81. Škorić Andrea
 82. Tahunić Alma
 83. Talić Amna
 84. Tolj Predrag
 85. Topić Nedim
 86. Trapara Marina
 87. Trogrlić Gordana
 88. Trumić Nermin
 89. Turulja Senaid
 90. Vrabac Azra
 91. Vrebac Adis
 92. Vuković Vjekoslav
 93. Živković Siniša
 94. Živojević Narcis
 95. Kurić Damir

 

Brokeri u osiguranju:

 1. Avdić Amina
 2. Hukić Kenan
 3. Mezit Armin

 

Uvjerenja o položenom stručnom ispitu mogu se preuzeti u prostorijama Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, ul. Kolodvorska 12, Sarajevo, počev od 05.04.2017. godine.