Select Page

OBAVIJEST O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU

 

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine će organizirati polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju – za zastupnika odnosno brokera u osiguranju, 07.03.2020. godine (subota) u Sarajevu.

Tačno vrijeme i mjesto održavanja ispita biće objavljeno nakon prijema i obrade prijava za ispit.

Stručnom ispitu za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju može pristupiti lice koje ispunjava sljedeće uvjete:

  1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
  2. da ima najmanje srednju stručnu spremu;
  3. da se protiv istog ne vodi kazneni postupak;
  4. da posjeduje radno iskustvo od jedne godine.

Potrebni dokazi o ispunjavanju uvjeta su sljedeći:

  1. Uvjerenje o državljanstvu ili lična karta;
  2. Diploma ili svjedodžba o završenoj školi;
  3. Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak,
  4. Uvjerenje Zavoda za MIO/PIO o radnom iskustvu.

Dokumenti od 1 do 4 dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji, ne starijoj od tri mjeseca. Dostavljeni dokumenti se ne vraćaju.

Prijava za polaganje ispita podnosi se na obrascu br.1– Prijava za polaganje ispita koji je sastavni dio ove obavijesti. Uz prijavu se podnose dokumenti kojima se dokazuje ispunjenje uvjeta za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 27.02.2020. godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uvjete za polaganje ispita, objavit će se na službenoj web stranici Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine www.nados.ba.

Naknada za polaganje stručnog ispita iznosi:

– za zastupnika u osiguranju 180,00 KM,

– za brokera u osiguranju 250,00 KM.

Naknada se uplaćuje na transakcijske račune Agencije za nadzor sa naznakom “naknada za polaganje stučnog ispita za zastupnika odnosno brokera u osiguranju” kod:

INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Sarajevo: 1540011100658485

UNICREDIT BANK d.d. Mostar: 3383202200882091

Prijave za polaganje stručnog ispita zajedno s dokazima o ispunjavanju uvjeta za polaganje stručnog ispita, dostavljaju se isključivo putem pošte na adresu:

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

“Komisija za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju”

  1. Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo
Obrazac - Prijava za poganje ispita