Select Page

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA 
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
S A R A J E V O

Na osnovu člana 5. Odluke o pravilima za učešće zainteresovane javnosti u izradi podzakonskih akata („Službene novine Federacije BiH“, broj 31/15) Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

POZIV
za dostavu komentara, prijedloga i sugestija zainteresovanoj javnosti
Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj službenoj internet stranici www.nados.ba objavila  Nacrt Pravilnika o postupku nadzora.

Poziva se zainteresovana javnost iz člana 7.Odluke o pravilima za učešće zainteresovane javnosti u izradi podzakonskih akata da u roku od 10 dana od dana objave ovog Poziva dostavi svoje komentare, prijedloge ili sugestije.

 

Komentari se dostavljaju elektronskim putem, na email: lisirlija@nados.ba,  i u pisanoj formi, na adresu Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, Kolodvorska 12, Sarajevo, uz obavezno navođenje naziva i ovlaštene osobe pošiljaoca.

Kordinator za konsultacije je Lejla Iširlija.