Select Page

Na osnovu člana 5. Odluke o pravilima za učešće zainteresovane javnosti u izradi podzakonskih akata („Službene novine Federacije BiH“, broj 31/15) Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

POZIV

za dostavu komentara, prijedloga i sugestija zainteresovanoj javnosti

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj službenoj internet stranici http://www.nados.ba/hr/akti-u-pripremi/  dana 30.10.2018. godine objavila sljedeće podzakonske akte:

  1. Pravilnik o statističkim standardima i oblicima finansijskog izvještavanja u osiguranju
  2. Pravilnik o registru polica i šteta za osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima
  3. Pravilnik o izvještajima društava za osiguranje i reosiguranje
  4. Pravilnik o izvještajima posrednika u osiguranju
  5. Pravilnik o izvještajima zaštitnog fonda federacije Bosne i Hercegovine
  6. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravilima osnivanja i poslovanja podružnica društava za osiguranje u međuentitetskom poslovanju
  7. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o likvidnosti
  8. Odluka o sadržaju police za osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima

Poziva se zainteresovana javnost iz člana 7.Odluke o pravilima za učešće zainteresovane javnosti u izradi podzakonskih akata da u roku od 10 dana od dana objave ovog Poziva dostavi svoje komentare, prijedloge ili sugestije.

 

Komentari se dostavljaju elektronskim putem, na email: nados@nados.ba,  i u pisanoj formi, na adresu Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, Kolodvorska 12, Sarajevo, uz obavezno navođenje naziva i ovlaštene osobe pošiljaoca.