Select Page

Pravilnici

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o elementima i kontroli margine solventnosti
("Službene novine Federacije BiH", broj 95/19)
Pravilnik o visini i načinu ulaganja sredstava
("Službene novine Federacije BiH", broj 95/19)
Pravilnik o statističkim standardima i oblicima financijskog izvješćivanja u osiguranju
("Službene novine Federacije BiH", broj 95/19)
Pravilnik o pravilima osnivanja i poslovanja podružnica društava za osiguranje u međuentitetskom poslovanju
("Službene novine Federacije BiH", broj 71/19)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravilima osnivanja i poslovanja podružnica društava za osiguranje u međuentitetskom poslovanju
("Službene novine Federacije BiH", broj 106/18)

Pravilnik o pravilima osnivanja i poslovanja podružnica društava za osiguranje u međuentitetskom poslovanju
("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 82/17)

Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih
za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
("Službene novine Federacije BiH", broj 106/18)
Pravilnik o dopunama Pravilnika o nadzoru
("Službene novine Federacije BiH", broj 106/18)
Pravilnik o nadzoru
("Službene novine Federacije BiH", broj 92/17)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o likvidnosti
("Službene novine Federacije BiH", broj 106/18)
Pravilnik o likvidnosti
("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 82/17, ispravka 27/18)
Pravilnik o izvješćima posrednika u osiguranju
("Službene novine Federacije BiH", broj 106/18)
Pravilnik o izvješćima društava za osiguranje i reosiguranje
("Službene novine Federacije BiH", broj 106/18)
Pravilnik o izvješćima Zaštitnog fonda Federacije Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije BiH", broj 103/18)
Pravilnik o registru polica i šteta za osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete načinjene trećim osobama
("Službene novine Federacije BiH", broj 103/18)
Pravilnik o uvjetima za ostvarivanje prava na mirovinu i uvjetima i mogućnostima za isplatu mirovine
("Službene novine Federacije BiH", broj 56/18)
Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i
postupku izdavanja odobrenja
("Službene novine Federacije BiH", broj 56/18)
Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju banke odnosno javnog poduzeća - poštanskog operatera
("Službene novine Federacije BiH", broj 61/16)
Pravilnik o raspodjeli zajedničkih stavki na životno i neživotna osiguranja
("Službene novine Federacije BiH", broj 2/18)
Pravilnik o izboru stručnih osoba za provođenje nadzora
("Službene novine Federacije BiH", broj 1/18)
Pravilnik o obvezi informiranja ugovaratelja osiguranja
("Službene novine Federacije BiH", broj 1/18)
Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje
("Službene novine Federacije BiH", broj 1/18)
Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave koncerna i holdinga osiguravatelja
("Službene novine Federacije BiH", broj 99/17)
Pravilnik o načinu izračuna i mjerilima za izračun drugih tehničkih pričuva osiguranja
("Službene novine Federacije BiH", broj 99/17)
Pravilnik o postupku redovne likvidacije
("Službene novine Federacije BiH", broj 92/17)
Pravilnik o vrstama i sustavu upravljanja rizicima u društvu za osiguranje i društvu za reosiguranje
("Službene novine Federacije BiH", broj 92/17, 27/18)
Pravilnik o izmjenama pravilnika o vrstama i sistemu upravljanja rizicima u društvu za osiguranje i društvu za reosiguranje
("Službene novine Federacije BiH", broj 27/18)

Pravilnik o uvjetima i načinu uređivanja i provođenja sustava internih kontrola društva za osiguranje i društva za reosiguranje
("Službene novine Federacije BiH", broj 84/17)
Pravilnik o dodatnim elementima koji se uključuju pri izračunu planiranog reosiguranja
("Službene novine Federacije BiH", broj 84/17)
Pravilnik o vanjskoj reviziji
("Službene novine Federacije BiH", broj 1/18)
Pravilnik o ombudsmenu u osiguranju i zaštiti potrošača usluga osiguranja
("Službene novine Federacije BiH", broj 99/17)

Pravilnik o visini i načinu ulaganja sredstava
("Službene novine Federacije BiH", broj 1/18)

Pravilnik o evidenciji odštetnih zahtjeva neživotnih osiguranja
("Službene novine Federacije BiH", broj 82/17)

KNJIGA ŠTETA (xls, pdf)
GLAVNI SPISAK (xls, pdf)
KNJIGA RENTI (xls, pdf)
BILANS ŠTETA(xls, pdf)
ANALITIKA ŠTETA(xls)
NAPUTAK

Pravilnik o evidenciji odštetnih zahtjeva neživotnih osiguranja
("Službene novine Federacije BiH", broj 64/13)
KNJIGA ŠTETA (xls, pdf)
GLAVNI SPISAK (xls, pdf)
KNJIGA RENTI (xls, pdf)
BILANS ŠTETA(xls, pdf)
NAPUTAK
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o evidenciji odštetnih zahtjeva neživotnih osiguranja
("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 19/15)
NAPUTAK

Pravilnik o elementima i kontroli margine solventnosti
("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 82/17)

Pravilnik o elementima i kontroli margine solventnosti (pročišćeni tekst)
("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 3/13)
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o elementima i kontroli margine solventnosti (Pročišćeni tekst)
("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 50/13)

Pravilnik o minimalnom sadržaju revizorskog izvješća
("Službene novine Federacije BiH", broj 80/06)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnom sadržaju revizorskog izvješća
("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 82/11)
Pravilnik o životnom osiguranju vezanom za ulaganje sredstava osiguranja i tontine
("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 1/18)
Pravilnik o životnom osiguranju vezanom za ulaganje sredstava osiguranja i tontine
("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 20/11)

Pravilnik o sadržaju dokumentacije o ispunjavanju uvjeta za člana uprave
("Službene novine Federacije BiH", broj 10/18)
Pravilnik o internoj reviziji u društvu za osiguranje
("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 13/09)
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o minimalnim standardima za izračun tehničkih pričuva osiguranja
("Službene novine Federacije BiH", broj 53/19)

Pravilnik o minimalnim standardima za izračun tehničkih pričuva osiguranja
("Službene novine Federacije BiH", broj 99/17)

Pravilnik o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju
("Službene novine Federacije BiH", broj 80/06)
Pravilnik o blokiranju imovine i osiguranju od odgovornosti iz djelatnosti brokera u osiguranju
("Službene novine Federacije BiH", broj 80/06)
Pravilnik o dodatnom nadzoru nad grupom osiguravatelja
("Službene novine Federacije BiH", broj 1/18)


Pravilnik o dodatnom nadzoru nad grupacijom osiguravača
("Službene novine Federacije BiH", broj 81/06)

Pravilnik o registrima koje vodi Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 84/17)

Pravilnik o načinu upisa i vođenju registra društava za osiguranje i podružnica društava za osiguranje kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije BiH", broj 71/05)
Obrasci za prijavu registracije (doc, pdf)

Pravilnik o registru posrednika u osiguranju
("Službene novine Federacije BiH", broj 46/15)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registru posrednika u osiguranju
("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 23/17)
Pravilnik o načinu upisa i vođenju registra ovlaštenih aktuara kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije BiH", broj 71/05)

PROPISI

Kolodvorska 12
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 61 08 97
Fax: +387 33 61 11 14
E-pošta: nados@nados.ba