Select Page

Dana 20.12.2018. godine je u Sarajevu, u organizaciji Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, održana radionica  iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u sektoru osiguranja.