Select Page

Rješenja o brisanju iz registra

Registar rješenja o brisanju subjekata iz registra zastupnika / brokera u osiguranju u Federaciji BiH

Arhiva rješenja

Rješenja o brisanju iz registra zastupnika u 2012. godini
Rješenja o brisanju iz registra zastupnika od 2010. do 2012. godine
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1805/12
Sarajevo,  10.10.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1746/10 od 30.09.2010. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Snežani Skorobrijin Jesenšek iz Sarajeva, ul. Hrasnička 42, utvrđeno da ostaje na snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upis u registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 262.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059- 1716/12
Sarajevo,  17.09.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, u predmetu ukidanja odobrenja za rad društvu „PEN COMMERCE“ društvo sa ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju Sarajevo, ul. Mejtaš 4, Sarajevo, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom  osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), donosi

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1641-1/10 od 13.09.2010. godine, kojim je društvu „PEN COMMERCE“ društvo sa ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju Sarajevo, ul. Mejtaš 4, Sarajevo, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 40.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1. “PEN COMMERCE” d.o.o. Sarajevo
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
1.0.-059-1562/12
Sarajevo,  10.09.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1584/10 od 01.09.2010. godine, kojim je zastupnik u osiguranju Sanela Gluhić iz Ilidže, ul. Jahijela Fincija 1, upisana u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 358.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
1.0.-059-1293/12
Sarajevo,  25.07.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1291/10 od 05.07.2010. godine, kojim je zastupnik u osiguranju Alen Dizdarević iz Sarajeva, ul. Grada Kalgarija 11, upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 346.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1291/12
Sarajevo,  25.07.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1297/10 od 05.07.2010. godine, kojim je zastupnik u osiguranju Azra Burzić iz Bosanske Otoke, ul. Novo Naselje bb, upisana u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 340.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1297/12
Sarajevo,  25.07.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1373/10 od 19.07.2010. godine, kojim je zastupnik u osiguranju Fuad Hadžić iz Sarajeva, ul. Džemala Bijedića 33, upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 353.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1500/12
Sarajevo,  22.08.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1302/10 od 05.07.2010. godine, kojim je zastupnik u osiguranju Muhamed Dučić iz Goražda, ul. Esada Dučića bb, upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 345.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1295/12
Sarajevo,  25.07.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1292/10 od 05.07.2010. godine, kojim je zastupnik u osiguranju Nermin Čosić iz Zenice, ul. Majdandžik 3, upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 347.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1499/12
Sarajevo,  22.08.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1294/10 od 05.07.2010. godine, kojim je zastupnik u osiguranju Nino Dukić iz Tuzle, ul. R. Vokića 6, upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 348.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1294/12
Sarajevo,  25.07.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1303/10 od 05.07.2010. godine, kojim je zastupnik u osiguranju Suad Cero iz Sarajeva, ul. Višnjik 5-a, upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 352.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1501/12
Sarajevo,  22.08.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1298/10 od 05.07.2010. godine, kojim je zastupnik u osiguranju Zemka Mustajbegović iz Travnika, ul. Bosanska 31/4, upisana u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 341.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1290/12
Sarajevo,  25.07.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1301/10 od 05.07.2010. godine, kojim je zastupnik u osiguranju Zlata Špago iz Konjica, ul. Kasima Prohića 17, upisana u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 343.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1105/12
Sarajevo,  18.06.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1102/10 od 08.06.2010. godine, kojim je zastupnik u osiguranju Adnan Starčević iz Zavidovića, ul. Dolina 40, upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 333.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1237/12
Sarajevo,  17.06.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1200/10 od 22.06.2010. godine, kojim je zastupnik u osiguranju Elvir Herco iz Sarajeva, ul. Antuna Branka Šimića 6/a, upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 337.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-434/12
Sarajevo,  15.03.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-2289/09 od 08.03.2010. godine, kojim je zastupnik u osiguranju Jasminka Bećirović iz Tuzle, ul. Miroslava Krleže 3/34, upisana u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 323.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1236/12
Sarajevo,  17.07.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1256/10 od 2406.2010. godine, kojim je zastupnik u osiguranju Mirsad Osmić iz Brčkog, ul. H. Jerkovića bb, upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 338.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-435/12
Sarajevo,  15.03.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-489/10 od 11.03.2010. godine, kojim je zastupnik u osiguranju Mirza Alispahić iz Sarajeva, ul. Soukbunar 77, upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 324.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-800/12
Sarajevo,  08.05.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-869/10 od 27.05.2010. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Ramizu Klapuh iz Goražda, ul. Zdravstvenih radnika 20, utvrđeno da ostaje na snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upis u registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 224.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1012/12
Sarajevo,  12.06.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-855/10 od 02.06.2010. godine, kojim je zastupnik u osiguranju Sabira Avdić iz Sarajeva, ul. Splitska 4, upisana u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 332.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-156/12
Sarajevo,  04.04.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-686/11 od 06.05.2011. godine, kojim je zastupnik u osiguranju Zejad Ganić iz Zenice, ul. Šerbin sokak 19, upisan u Registar zastupnika kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH na period od dvije godine.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 386.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-229/12
Sarajevo,  14.02.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-228/10 od 08.02.2010. godine, kojim je zastupnik u osiguranju Amira Aljić iz Sarajeva, ul. Himze Polovine 16, upisana u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 320.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-336/12
Sarajevo,  28.02.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, u predmetu ukidanja odobrenja za rad društvu „BONUM“ društvo sa ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju Sarajevo, iz Sarajeva, ul. Husrefa Redžića 9, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom  osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 1. Ukida se rješenje broj: 1.0.-021-2103/09 od 11.03.2010. godine, kojim je Društvu „BONUM“ društvo sa ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju Sarajevo, iz Sarajeva, ul. Husrefa Redžića 9, utvrđeno da ostaje na snazi odobrenje obavljanje poslova zastupanja u osiguranju

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiće se brisanje subjekta upisa iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Herecegovine upisanog pod brojem ZOD 13.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1x “BONUM” d.o.o. Sarajevo
1x Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059340/12
Sarajevo,  22.02.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, u predmetu ukidanja odobrenja za rad društvu „BUSOVAČA ZOIL“ društvo ograničene odgovornosti za zastupanje u osiguranju Busovača, iz Busovače, ul. Silvije Strahimira Kranjčevića bb, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom  osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 1. Ukida se rješenje broj: 1.0.-021-851/10 od 16.04.2010. godine, kojim je Društvu „BUSOVAČA ZOIL“ društvo ograničene odgovornosti za zastupanje u osiguranju Busovača, iz Busovače, ul. Silvije Strahimira Kranjčevića bb, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiće se brisanje subjekta upisa iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Herecegovine upisanog pod brojem ZOD 17.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1.  “BUSOVAČA ZOIL” d.o.o. Sarajevo
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-212/12
Sarajevo,  09.02.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: b roj: 1.0.-021-2288/09 od 03.02.2010. godine, kojim je zastupnik u osiguranju Draško Vrdoljak iz Livna, ul. Kralja Tvrtka bb, upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 319.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-103/12
Sarajevo,  18.01.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-249/10 od 08.02.2010. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Dženanu Begović iz Sarajeva, ul. S.H. Muvekita 5, utvrđeno da ostaje na snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 180.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-213/12
Sarajevo,  09.02.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-2287/09 od 03.02.2010. godine, kojim je zastupnik u osiguranju Enisa Rađo iz Sarajeva, ul. Grličića brdo 36, upisana u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 318.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-341/12
Sarajevo,  29.02.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-455/10 od 26.02.2010. godine, kojim je zastupnik u osiguranju Ensar Pličanić iz Sarajeva, ul. Semira Frašte 8/9, upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 322.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1x Imenovanom
1x Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-188/12
Sarajevo,  06.02.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-204/10 od 29.01.2010. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Marijanki Bošnjak iz Sarajeva, ul. Hakije Kulenovića 42, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i ista upisana u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 316.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-189/12
Sarajevo,  06.02.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-190/10 od 29.01.2010. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Saneli Mustafaj iz Sarajeva, ul. Zaima Imamovića 55, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i ista upisana u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 317.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-307/12
Sarajevo,  23.02.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, u predmetu ukidanja odobrenja za rad Društvu sa ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju „TUNA-Y“ Bihać, ul. Mehmedalije Maka Dizdara 12, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom  osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), donosi

 

R J E Š E N J E

 1. Ukida se rješenje broj: 1.0.-021-2098/09 od 16.02.2010. godine, kojim je Društvu sa ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju „TUNA-Y“ Bihać, ul. Mehmedalije Maka Dizdara 12, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.
 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiće se brisanje subjekta upisa iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Herecegovine upisanog pod brojem ZOD 34.
 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.
 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1.  “TUNA-Y” d.o.o. Bihać
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-33/12
Sarajevo,  10.01.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-2316/09 od 06.01.2010. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Ajiši Hamzić iz Sarajeva, ul. Šukrije Pandže 1, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju u osiguranju.
 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 310.
 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.
 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-32/12
Sarajevo,  10.01.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-2265/09 od 04.01.2010. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Asmiru Isaković iz Tuzle, ul. Rudarska B-7, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju u osiguranju.
 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 305.
 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.
 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-155/12
Sarajevo,  30.01.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-95/10 od 18.01.2010. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Edin Bajrektarević iz Velike Kladuše, ul. Kulište 24, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.
 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 312.
 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.
 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-104/12
Sarajevo,  18.01.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-182/10 od 25.01.2010. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Emini Hadžihasanović iz Gračanice, ul. Ritašići 28, utvrđeno da ostaje na snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 179.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-34/12
Sarajevo,  10.01.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-2266/09 od 04.01.2010. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Feridi Velić iz Sarajeva, ul. Skenderpašina 11, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 306.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-2172/11
Sarajevo,  05.01.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po zahtjevu društva za zastupanje u osiguranju “METRO” d.o.o. Tuzla, ul. III Tuzlanske brigade bb, za brisanje iz Registra društava za zastupanje u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom  osiguranju  („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10) i člana 3. Pravilnika o  načinu upisa i vođenju registara posrednika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 71/05, 46/07), a u vezi sa članom 365. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, Ispravka 88/08, Ispravka 7/09, 63/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 1. Ukida se rješenje broj: 1.0.-021-350/10 od 12.04.2010. godine, kojim je društvu za zastupanje u osiguranju “METRO” d.o.o. Tuzla, ul. III Tuzlanske brigade bb, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, kao isključive djelatnosti, na period od dvije godine.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiće se brisanje subjekta upisa iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra društava za zastupanje u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Herecegovine upisanog pod brojem ZOD 37.

 3. Dispozitiv ovog Rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije BiH.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1. “METRO” d.o.o. Tuzla
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-154/12
Sarajevo,  30.01.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-27/10 od 18.01.2010. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Muhidin Lojo iz Sarajeva, ul. Nedima Filipovića 12, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 313.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-153/12
Sarajevo,  30.01.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-530/10 od 18.03.2010. godine, kojim utvrđeno da zastupniku u osiguranju Tahsinu Šestić iz Zenice, Ul. Dr. A.A. Borića 35A, ostaje na snazi  odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upis u registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 188.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1805/11
Sarajevo,  01.11.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, u predmetu ukidanja odobrenja za rad društvu „COMPLETE INSURANCE SERVICE“ društvo za zastupanje u osiguranju d.o.o. Sarajevo, ul. Điđikovac 8, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom  osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10),
d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se rješenje broj: 1.0.-021-2057/09 od 24.12.2009. godine, kojim je društvu „COMPLETE INSURANCE SERVICE“ društvo za zastupanje u osiguranju d.o.o. Sarajevo, ul. Điđikovac 8, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiće se brisanje subjekta upisa iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Herecegovine upisanog pod brojem ZOD 9.

 3. Dispozitiv ovog Rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije BiH.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1. “CIS” d.o.o. Sarajevo
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1903/11
Sarajevo,  16.11.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1802/09 od 20.10.2009. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Lejli Jahić iz Ilidže, ul. Trešnje 45, utvrđeno da ostaje na snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 118.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1906/11
Sarajevo,  16.11.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1879/09 od 18.11.2009. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Mensudu Salčin iz Ilidže, ul. Put Famosa 18, utvrđeno da ostaje na snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 133.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1836/11
Sarajevo,  10.11.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1991/09 od 04.12.2009. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Najimu Nalić iz Sarajeva, ul. Fikreta Ploče 34, utvrđeno da ostaje na snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 97.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1904/11
Sarajevo,  16.11.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-2009/09 od 13.11.2009. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Nizami Halilović iz Olova, ul. Tuzlanska bb, utvrđeno da ostaje na snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 137.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1905/11
Sarajevo,  16.11.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-2127/09 od 29.12.2009. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Novaliji Ibrahimović iz Srebrenika, ul. Alije Izetbegovića 8, utvrđeno da ostaje na snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 127.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1627/11
Sarajevo,  30.09.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1623/09 od 08.10.2009. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Almiru Muharemović iz Sarajeva, ul. Despićeva 1, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 49.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1660/11
Sarajevo,  12.10.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1708/09 od 09.10.2009. godine, kojim je utvrđeno da zastupniku u osiguranju Almiru Pandžiću iz Sarajeva, ul. Kralja Tvrtka 14, ostaje na snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upis u Registar zastupnika u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 68.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1742/11
Sarajevo,  20.10.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-2094/09 od 04.12.2009. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Amiru Hujić iz Sarajeva, ul. Josipa Vancaša 12, utvrđeno da ostaje na snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 86.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1707/11
Sarajevo,  17.10.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, u predmetu ukidanja odobrenja za rad društvu „AVALON TIM“ društvo za zastupanje u osiguranju d.o.o. Sarajevo, ul. Fra A. Zvizdovića 1, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom  osiguranju  („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se rješenje broj: 1.0.-021-1976/09 od 20.11.2009. godine, kojim je društvu „AVALON TIM“ društvo za zastupanje u osiguranju d.o.o. Sarajevo, ul. Fra A. Zvizdovića 1, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, na period od dvije godine.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiće se brisanje subjekta upisa iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Herecegovine upisanog pod brojem ZOD 6.

 3. Dispozitiv ovog Rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije BiH.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  „AVALON TIM” d.o.o. Sarajevo
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1651/11
Sarajevo,  11.10.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-186/10 od 22.01.2010. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Besimi Sefić iz Velike Kladuše, ul. Braće Keserovića bb, utvrđeno da ostaje na snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upis u Registar zastupnika u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 58.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-021-1518-2/11
Sarajevo,  31.10.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po prijavi Eduarada Brandalik iz Tuzle, ul. Armije BiH 25/V, za ostajanje na snazi Rješenja o odobrenju za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upisa u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH, na osnovu člana 14. stav 1. alineja 3. i člana 7. stav 10. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E NJ E

1. Odbija se Prijava Eduarada Brandalik iz Tuzle, ul. Armije BiH 25/V za ostajanje na snazi Rješenja broj: 1.0.-021-1782/09 od 16.10.2009. godine, o odobrenju za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isto ukida.

2. Na osnovu ovog Rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

3.Dispozitiv ovog Rješenja će se objaviti u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

4.  Ovo Rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1601/11
Sarajevo,  28.09.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1588/09 od 23.09.2009. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Ibrahimu Šarić iz Sarajeva, ul. Aleksandra Puškina 58, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 293.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1569/11
Sarajevo,  21.09.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1547/09 od 22.09.2009. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Ivanu Vrljić iz Mostara, ul. Cim Kovačevac 24, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 21.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1650/11
Sarajevo,  11.10.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1635/09 od 29.09.2009. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Jasmini Ikanović iz Sarajeva, ul. Aleja Lipa 39, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 294.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1659/11
Sarajevo,  12.10.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-2049/09 od 23.11.2009. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Mladenu Komarici iz Sarajeva, ul. Muhameda Hadžijahića 65, utvrđeno da ostaje na snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upis u Registar zastupnika u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 57.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1602/11
Sarajevo,  29.09.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1696/09 od 09.10.2009. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Muniri Đulić iz Gračanice, ul. Lipa 166, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 30.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-021-1642-1/11
Sarajevo,  25.10.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po prijavi Slobadana Klisara iz Sarajeva, ul. Dr. Fetaha Bećirbegovića 23A, za ostajanje na snazi Rješenja o odobrenju za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upisa u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH, na osnovu člana 14. stav 1. alineja 3. u vezi člana 7. stav 10. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), i člana 200. stav 1. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/98 i 48/99), d o n o s i

 

R J E Š E NJ E

 1. Odbija se Prijava Slobadana Klisara iz Sarajeva, ul. Dr. Fetaha Bećirbegovića 23A, za ostajanje na snazi Rješenja broj: 1.0.-021-1736/09 od 10.11.2009. godine, o odobrenju za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isto ukida.

 2. Na osnovu ovog Rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

 3. Dispozitiv ovog Rješenja će se objaviti u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo Rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1584/11
Sarajevo,  22.09.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1975/09 od 11.11.2009. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Sonji Radivojević iz Sarajeva, ul. Višnjik 14, utvrđeno da ostaje na snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upis u Registar zastupnika u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 26.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059- 1632/11
Sarajevo,  06.10.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1456/09 od 21.10.2009. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Vedranu Hadžić iz Sarajeva, ul. Hasana Brkića 41, utvrđeno da ostaje na snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upis u Registar zastupnika u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 36.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1669/11
Sarajevo,  13.10.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, u predmetu ukidanja odobrenja za rad društvu „ZENIT“ društvo za zastupanje u osiguranju d.o.o. Sarajevo, ul. Nedima Filipovića bb, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom  osiguranju  („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

    R J E Š E N J E

 1. Ukida se rješenje broj: 1.0.-021-1528/09 od 12.10.2009. godine, kojim je društvu „ZENIT“ društvo za zastupanje u osiguranju d.o.o. Sarajevo, ul. Nedima Filipovića bb, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, na period od dvije godine.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiće se brisanje subjekta upisa iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Herecegovine upisanog pod brojem ZOD 3.

 3. Dispozitiv ovog Rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije BiH.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1. “ZENIT” d.o.o. Sarajevo
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1634/11
Sarajevo,  06.10.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1692/09 od 06.10.2009. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Zlatanu Kozlić iz Visokog, ul. Jevrejska 4, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 52.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1633/11
Sarajevo,  06.10.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1731/09 od 14.10.2009. godine, kojim je utvrđeno da zastupniku u osiguranju Zifetu Hodžiću iz Sarajeva, ul. Zaima Šarca 108, ostaje na snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upis u Registar zastupnika u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 29.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-021-1150-2/10
Sarajevo,  18.08.2011. godine

 

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po prijavi Ahmeda Sokolovića iz Sarajeva, ul. Tuzlanska bb, Niz 5-Lamela B/5, za ostajanje na snazi Rješenja o odobrenju za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upisa u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH, na osnovu člana 14. stav 1. alineja 3. i člana 7. stav 10. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10),
d o n o s i

R J E Š E NJ E

1. Odbija se Prijava Ahmeda Sokolovića za ostajanje na snazi Rješenja broj: 1.0.-021-1294/09 od 23.09.2009. godine, o odobrenju za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isto ukida.

2. Na osnovu ovog Rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

3. Dispozitiv ovog Rješenja će se objaviti u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

4.  Ovo Rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1357/11
Sarajevo,  18.08.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1295/09 od 23.09.2009. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Ameru Jerlagić iz Sarajeva, ul. Muhameda Efendije Pandže 389, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 3.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1409/11
Sarajevo,  01.09.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1545/09 od 23.09.2009. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Amiru Dervišbegović iz Tuzle, ul. Ismeta Mujezinovića 33, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 13.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1253/11
Sarajevo,  04.08.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1693/09 od 08.10.2009. godine, na osnovu kojeg je zastupniku u osiguranju Anisu Nurkić iz Orašja, ul. 26. ulica 4, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH pod brojem ZO 295.
 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.
 3. Ovo rješenje je konačno.
 4. Rješenje će se objaviti u službenim novinama Federacije BiH.

 

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1251/11
Sarajevo,  04.08.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

    R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1500/09 od 11.09.2009. godine, na osnovu kojeg je zastupniku u osiguranju Emi Šabanović iz Sarajeva, ul. Avde Smajlovića 11, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i ista upisana u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH pod brojem ZO 292.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

 3. Ovo rješenje je konačno.

 4. Rješenje će se objaviti u službenim novinama Federacije BiH.

Dostavljeno:
1.  Imenovanoj
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1221/11
Sarajevo,  02.08.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1212/09 od 27.07.2009. godine, na osnovu kojeg je zastupniku u osiguranju Fahrudinu Trebo iz Visokog, ul. Kralja Tvrtka 36, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH pod brojem ZO 287.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

 3. Ovo rješenje je konačno.

 4. Rješenje će se objaviti u službenim novinama Federacije BiH.

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1411/11
Sarajevo,  01.09.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1460/09 od 11.09.2009. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Izetu Skorupan iz Sarajeva, ul. Žrtava Fašizma 1, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 11.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1440/11
Sarajevo,  06.09.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1801/09 od 20.10.2009. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Jasmini Stamenković iz Brčkog, ul. Uzunovića 13/21, utvrđeno da ostaje na snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upis u Registar zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 20.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 20.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1252/11
Sarajevo,  04.08.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-2307/09 od 22.12.2009. godine, na osnovu kojeg je zastupniku u osiguranju Josipu Slišković iz Žepča, ul. Brankovići bb, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH pod brojem ZO 300.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

 3. Ovo rješenje je konačno.

 4. Rješenje će se objaviti u službenim novinama Federacije BiH.

 

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1356/11
Sarajevo,  18.08.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1397/09 od 23.09.2009. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Miri Martić iz Mostara, ul. Stjepana Radića 6, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 9.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1358/11
Sarajevo,  18.08.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1184/09 od 21.07.2009. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Oliveri Čorić iz Mostara, ul. Stjepana Radića 72, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 286.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanoj
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1410/11
Sarajevo,  01.09.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1477/09 od 23.09.2009. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Vanesi Zečević-Selan iz Sarajeva, ul. Trg međunarodnog prijateljstva 5, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 12.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1412/11
Sarajevo,  01.09.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1544/09 od 23.09.2009. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Zdenki Markotić iz Mostara, ul. Trg Ilićka 589, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 10.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1035/11
Sarajevo,  29.06.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1638/09 od 28.09.2009. godine, na osnovu kojeg je zastupniku u osiguranju Ameru Bajramović iz Zenice, ul. Tetovska 407A, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH pod brojem ZO 53.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

 3. Ovo rješenje je konačno.

 4. Rješenje će se objaviti u službenim novinama Federacije BiH.

 

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1031/11
Sarajevo,  29.06.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1471/09 od 08.09.2009. godine, na osnovu kojeg je zastupniku u osiguranju Berini Obhođaš iz Sarajeva, ul. Tuzlanska 27, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i ista upisana u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH pod brojem ZO 289.
 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.
 3. Ovo rješenje je konačno.
 4. Rješenje će se objaviti u službenim novinama Federacije BiH.

 

 

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1033/11
Sarajevo,  29.06.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-400/10 od 18.03.2010. godine, kojim je utvrđeno da zastupniku u osiguranju Emiru Hamzić iz Tuzle, ul. Fra Grge Martića 26, ostaje na snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upis u Registar zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 200.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

 3. Ovo rješenje je konačno.

 4. Rješenje će se objaviti u službenim novinama Federacije BiH.

 

 

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1032/11
Sarajevo,  29.06.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

   1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1995/09 od 18.11.2009. godine, kojim je utvrđeno da zastupniku u osiguranju Esadu Bilalić iz Sarajeva, ul. Isaka Samokovlije 79, ostaje na snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upis u Registar zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 96.
   2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.
   3. Ovo rješenje je konačno.
   4. Rješenje će se objaviti u službenim novinama Federacije BiH.

 

 

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1036/11
Sarajevo,  29.06.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1765/09 od 20.10.2009. godine, kojim je utvrđeno da zastupniku u osiguranju Kristini Bičvić iz Sarajeva, ul. Ljubljanska 25, ostaje na snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upis u Registar zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 66.
    2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.
    3. Ovo rješenje je konačno.
    4. Rješenje će se objaviti u službenim novinama Federacije BiH.

 

 

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1037/11
Sarajevo,  29.06.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-2270/09 od 17.12.2009. godine, kojim je utvrđeno da zastupniku u osiguranju Nijazu Merdanović iz Sarajeva, ul. Vilsonovo šetalište 2, ostaje na snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upis u Registar zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 113.
    2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.
    3. Ovo rješenje je konačno.
    4. Rješenje će se objaviti u službenim novinama Federacije BiH.

 

 

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1034/11
Sarajevo,  29.06.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1457/09 od 09.10.2009. godine, na osnovu kojeg je zastupniku u osiguranju Stojanu Tankosić iz Sarajeva, ul. Esada pašalića 11, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH pod brojem ZO 35.
    2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.
    3. Ovo rješenje je konačno.
    4. Rješenje će se objaviti u službenim novinama Federacije BiH.

 

 

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-722/11
Sarajevo,  28.04.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-595/09 od 15.04.2009. godine, na osnovu kojeg je zastupniku u osiguranju Harisu Kopić iz Tešnja, ul. Krndija TKD 414, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZO 285.

    2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

    3. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-784/11
Sarajevo,  10.05.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-613/09 od 24.04.2009. godine, na osnovu kojeg je brokeru u osiguranju Nađi Zijadić iz Sarajeva, ul. Jezero br. 5, odobreno obavljanje poslova brokera u osiguranju i ista upisana u Registar brokera u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem BO 11.

    2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra brokera u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

    3. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-628/11
Sarajevo,  10.05.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po zahtjevu Društva “AGENCIJA GRABOVIČKIĆ“ d.o.o. za zastupanje u osiguranju Tuzla, ul. Šički Brod bb, Tuzla, za brisanje iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom  osiguranju  („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10) i člana 3. Pravilnika o  načinu upisa i vođenju registara posrednika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 71/05, 46/07), a u vezi sa članom 365. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, Ispravka 88/08, Ispravka 7/09, 63/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

    1. Ukida se rješenje broj: 1.0.-021-176-2/09 od 27.04.2009. godine, kojim je društvu „AGENCIJA GRABOVIČKIĆ“ d.o.o. za zastupanje u osiguranju Tuzla, ul. Šički Brod bb, Tuzla, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, kao isključive djelatnosti, na period od dvije godine.

    2. Na osnovu ovog rješenja izvršiće se brisanje subjekta upisa iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Herecegovine upisanog pod brojem ZOD 31.

    3. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  “AGENCIJA GRABOVIČKIĆ” d.o.o. Tuzla
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-543/11
Sarajevo,  31.03.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po prijavi Društva sa za zastupanje u osiguranju „SOLUTION“ d.o.o. Sarajevo, ul. Fetaha Bećirbegovića 8C, za brisanje iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom  osiguranju  („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10) i člana 3. Pravilnika o  načinu upisa i vođenju registara posrednika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 71/05, 46/07), a u vezi sa članom 365. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, Ispravka 88/08, Ispravka 7/09, 63/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

    1. Ukida se rješenje broj: 1.0.-021-1504/09 od 16.10.2009. godine, kojim je društvu Društvo sa za zastupanje u osiguranju „SOLUTION“ d.o.o. Sarajevo, ul. Fetaha Bećirbegovića 8C, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, kao isključive djelatnosti, na period od dvije godine.

    2. Na osnovu ovog rješenja izvršiće se brisanje subjekta upisa iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Herecegovine upisanog pod brojem ZOD 33.

    3. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1.  “SOLUTION” d.o.o. Sarajevo
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-481/11
Sarajevo,  23.03.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, u predmetu ukidanja odobrenja za rad društvu za zastupanje u osiguranju „REGOS“ Društvo sa ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, SARAJEVO, ul. Radićeva br. 8, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom  osiguranju  („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10) i člana 3. Pravilnika o  načinu upisa i vođenju registara posrednika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 71/05, 46/07), d o n o s i

R J E Š E N J E

    1. Ukida se rješenje broj: 1.0.-021-1909-2/08 od 19.12.2008. godine, kojim je društvu „REGOS“ Društvo sa ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, SARAJEVO, ul. Radićeva br. 8, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, na period od dvije godine.

    2. Na osnovu ovog rješenja izvršiće se brisanje subjekta upisa iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Herecegovine upisanog pod brojem ZOD 28.

    3. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-450/11
Sarajevo,  18.03.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, u predmetu ukidanja odobrenja za rad društvu za zastupanje u osiguranju „PRO AGENS“ d.o.o. Sarajevo. Ul. Put života br. 2, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom  osiguranju  („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10) i člana 3. Pravilnika o  načinu upisa i vođenju registara posrednika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 71/05, 46/07), d o n o s i

R J E Š E N J E

    1. Ukida se rješenje broj: 1.0.-021-1804-2/08 od 19.12.2008. godine, kojim je društvu za zastupanje u osiguranju „PRO AGENS“ d.o.o. Sarajevo, ul. Put Života br. 2, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, na period od dvije godine.

    2. Na osnovu ovog rješenja izvršiće se brisanje subjekta upisa iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Herecegovine upisanog pod brojem ZOD 29.

    3. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-448/11
Sarajevo,  17.03.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, temeljem članka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-313/09 od 04.03.2009. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Seniji Šehanović iz Zenice, ul. Fra Ljube Hrgića 1, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i ista upisana u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZO 283.

    2. Temeljem ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz točke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

    3. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-373/11
Sarajevo,  03.03.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, temeljem članka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i 

R J E Š E N J E

 

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-254/09 od 23.02.2009. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Jakufu Šišić iz Ilidže, ul. Rakovička cesta 263, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZO 282.

    2. Temeljem ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz točke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

    3. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-512/11
Sarajevo,  30.03.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, temeljem članka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-472/09 od 23.03.2009. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Ivici Mišković iz Viteza, ul. Hrvatske mladeži bb, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZO 284.

    2. Temeljem ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz točke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

    3. Ovo rješenje je konačno.

 

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-154/11
Sarajevo,  03.02.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, temeljem članka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-45/09 od 29.01.2009. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Edinu Kahrimanović iz Sapne, ul. Vitinica bb, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZO 280.

    2. Temeljem ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz točke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

    3. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

 

 D I R E K T O R

               Ivan Brkić s.r.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-155/11
Sarajevo,  03.02.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, temeljem članka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-75/09 od 29.01.2009. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Fadili Muranović iz Cazina, ul. Braće Šehida bb, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i ista upisana u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZO 281.

    2. Temeljem ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz točke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

    3. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanoj
2.  Predmet

 

 D I R E K T O R

               Ivan Brkić s.r

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-2125/10
Sarajevo,  13.12.2010. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, temeljem članka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1933/08 od 03.12.2008. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Igoru Portner iz Sarajeva, Ul. Višnjik 49, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZO 273.

    2. Temeljem ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz točke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

    3. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanoj
2.  Predmet

 

 D I R E K T O R

               Ivan Brkić s.r

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-82 /11
Sarajevo,  20.01.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, temeljem članka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-36/09 od 16.01.2009. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Sijamić Merimu iz Sarajeva, Ul. Žrtava fašizma 2, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZO 279.

    2. Temeljem ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz točke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

    3. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanoj
2.  Predmet

 

 D I R E K T O R

               Ivan Brkić s.r

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-81 /11
Sarajevo,  20.01.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, temeljem članka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-37/09 od 16.01.2009. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Sabahudinu Abdulahović iz Bihaća Ul. Edhema Mulabdića 58, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZO 278.

    2. Temeljem ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz točke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

    3. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanoj
2.  Predmet

 

D I R E K T O R

               Ivan Brkić s.r

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-11/11
Sarajevo,  04.01.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, temeljem članka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-2008/08 od 31.12.2008. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Salihu Trnovac iz Mostara, Ul. Gubavica 60, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZO 277.

    2. Temeljem ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz točke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

    3. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanoj
2.  Predmet

D I R E K T O R

               Ivan Brkić s.r

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-2189/10
Sarajevo,  23.12.2010. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, temeljem članka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1999/08 od 19.12.2008. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Zehrudinu Sraboviću iz Puračića, Ul. Devetak 265, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZO 276.

    2. Temeljem ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz točke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

    3. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanoj
2.  Predmet

 

D I R E K T O R

             Ivan Brkić s.r

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-2018/10
Sarajevo,  10.11.2010. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, temeljem članka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1695/08 od 30.10.2008. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Senadu Lukođa iz Ilijaša, Ul. Gornja Misoča bb, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZO 267.

    2. Temeljem ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz točke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

    3. Ovo rješenje je konačno.

D I R E K T O R

               Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1948/10
Sarajevo,  02.11.2010. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, temeljem članka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1129/08 od 17.10.2008. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Senadu Ibrahimoviću iz Srebrenika, Ul. Novo Naselje Kiseljak bb , odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZO 266.

    2. Temeljem ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz točke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

    3. Ovo rješenje je konačno.

                                                                                                        D I R E K T O R

Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-2029/10
Sarajevo,  19.11.2010. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, temeljem članka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1813/08 od 10.11.2008. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Mustafi Tabakoviću iz Ilijaša, Ul. Moševička 169, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZO 268.

    2. Temeljem ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz točke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

    3. Ovo rješenje je konačno.

 

                                                                                                                   D I R E K T O R

 Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1944/10
Sarajevo,  02.11.2010. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, temeljem članka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1610/08 od 09.10.2008. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Mireli Golub iz Sarajeva, Ul. Mehremića Trg 9, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i ista upisana u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZO 265.

    2. Temeljem ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz točke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

    3. Ovo rješenje je konačno.

D I R E K T O R

Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-2028/10
Sarajevo,  19.11.2010. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, temeljem članka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1840/08 od 10.11.2008. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Enesi Semanić iz Cazina, Ul. Žrtava domovinskog rata bb, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i ista upisana u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZO 269.

    2. Temeljem ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz točke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

    3. Ovo rješenje je konačno.

 

                                                                                                                   D I R E K T O R

Ivan Brkić s.r

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-2053/10
Sarajevo,  29.11.2010. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, temeljem članka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1865/08 od 18.11.2008. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Amri Pojskić iz Zenice, Ul. Sarajevska 63, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i ista upisana u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZO 271.

    2. Temeljem ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz točke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

    3. Ovo rješenje je konačno.

 

                                                                                                                  D I R E K T O R

Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-2054/10
Sarajevo,  29.11.2010. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, temeljem članka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1858/08 od 18.11.2008. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Adisu Terziću iz Bosanskog Petrovca, Ul. Ploča bb, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZO 272.

    2. Temeljem ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz točke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

    3. Ovo rješenje je konačno.

 

                                                                                                                   D I R E K T O R

van Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1885/10
Sarajevo,  20.10.2010. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, temeljem članka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1520/08 od 02.10.2008. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Nerminu Solakoviću iz Sarajeva, Ul. Ispodgrada 2-C, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZO 263.

    2. Temeljem ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz točke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

    3. Ovo rješenje je konačno.

 

D I R E K T O R

                                                                                                                  Ivan Brkić s.r

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059- 1366/10
Sarajevo,  13.07.2010. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, temeljem članka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1033/08 od 08.07.2008. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Seadu Hrasnici iz Ilidže, Ul. Stari Drum 3, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH pod brojem ZO 253.

    2. Temeljem ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz točke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

    3. Ovo rješenje je konačno.

 

D I R E K T O R

                                                                                                          Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1886/10
Sarajevo,  20.10.2010. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1383/08 od 03.09.2008. godine, na osnovu kojeg je zastupniku u osiguranju Mirzi Bajriću iz Tuzle, Ul. Tuzlanskog partizanskog odreda bb, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH pod brojem ZO 260.

    2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

    3. Ovo rješenje je konačno.

D I R E K T O R

                                                                                                          Ivan Brkić s.r

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1716/10
Sarajevo,  16.09.2010. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, temeljem članka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1362/08 od 01.09.2008. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Suadu Ćiriću iz Bosanske Krupe, Ul. Mirsada Crnkića bb, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZO 258.

    2. Temeljem ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz točke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

    3. Ovo rješenje je konačno.

D I R E K T O R

                                                                                                          Ivan Brkić s.r

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1896/10
Sarajevo,  25.10.2010. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, temeljem članka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 

     1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1558/08 od 09.10.2008. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Nedžadu Moraliću iz Gračanice, Ul. Kotoruša bb, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZO 264.

     2. 2. Temeljem ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz točke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

     3. Ovo rješenje je konačno.

D I R E K T O R

                                                                                                          Ivan Brkić s.r

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1715/10
Sarajevo,  16.09.2010. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, temeljem članka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

     1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1372/08 od 01.09.2008. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Jasenku Šuvaliji iz Sarajeva, Ul. Džemala Bijedića 58, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZO 259.

     2. Temeljem ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz točke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

     3. Ovo rješenje je konačno.

D I R E K T O R

                                                                                                          Ivan Brkić s.r

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1814/10
Sarajevo,  07.10.2010. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, temeljem članka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

     1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1527/08 od 24.09.2008. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Mirjani Markotić iz Mostara, Ul. Ilička 589, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i ista upisana u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZO 261.

     2. Temeljem ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz točke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

     3. Ovo rješenje je konačno.

D I R E K T O R

                                                                                                                  Ivan Brkić s.r

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1588/10
Sarajevo,  11.08.2010. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu 14. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

     1. Ukida se rješenje broj: 1.0.-021-1506-3/08 od 21.10.2008. godine, kojim je Društvu sa ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju „IB AGENCIJA“ BIHAĆ, ul. Zagrebačka 57, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, kao isključive djelatnosti, na period od dvije godine.

     2. Ovo rješenje je konačno.

D I R E K T O R

                                                                                                                  Ivan Brkić s.r

Rješenja o brisanju iz registra brokera
Brokeri
Aleksandar Došenović
AS Broker

 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-156/12
Sarajevo,  04.04.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-686/11 od 06.05.2011. godine, kojim je zastupnik u osiguranju Zejad Ganić iz Zenice, ul. Šerbin sokak 19, upisan u Registar zastupnika kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH na period od dvije godine.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 386.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-229/12
Sarajevo,  14.02.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-228/10 od 08.02.2010. godine, kojim je zastupnik u osiguranju Amira Aljić iz Sarajeva, ul. Himze Polovine 16, upisana u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 320.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-336/12
Sarajevo,  28.02.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, u predmetu ukidanja odobrenja za rad društvu „BONUM“ društvo sa ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju Sarajevo, iz Sarajeva, ul. Husrefa Redžića 9, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom  osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se rješenje broj: 1.0.-021-2103/09 od 11.03.2010. godine, kojim je Društvu „BONUM“ društvo sa ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju Sarajevo, iz Sarajeva, ul. Husrefa Redžića 9, utvrđeno da ostaje na snazi odobrenje obavljanje poslova zastupanja u osiguranju

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiće se brisanje subjekta upisa iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Herecegovine upisanog pod brojem ZOD 13.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1x “BONUM” d.o.o. Sarajevo
1x Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059340/12
Sarajevo,  22.02.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, u predmetu ukidanja odobrenja za rad društvu „BUSOVAČA ZOIL“ društvo ograničene odgovornosti za zastupanje u osiguranju Busovača, iz Busovače, ul. Silvije Strahimira Kranjčevića bb, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom  osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se rješenje broj: 1.0.-021-851/10 od 16.04.2010. godine, kojim je Društvu „BUSOVAČA ZOIL“ društvo ograničene odgovornosti za zastupanje u osiguranju Busovača, iz Busovače, ul. Silvije Strahimira Kranjčevića bb, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiće se brisanje subjekta upisa iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Herecegovine upisanog pod brojem ZOD 17.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  “BUSOVAČA ZOIL” d.o.o. Sarajevo
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-212/12
Sarajevo,  09.02.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: b roj: 1.0.-021-2288/09 od 03.02.2010. godine, kojim je zastupnik u osiguranju Draško Vrdoljak iz Livna, ul. Kralja Tvrtka bb, upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 319.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-103/12
Sarajevo,  18.01.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-249/10 od 08.02.2010. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Dženanu Begović iz Sarajeva, ul. S.H. Muvekita 5, utvrđeno da ostaje na snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 180.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-213/12
Sarajevo,  09.02.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-2287/09 od 03.02.2010. godine, kojim je zastupnik u osiguranju Enisa Rađo iz Sarajeva, ul. Grličića brdo 36, upisana u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 318.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-341/12
Sarajevo,  29.02.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-455/10 od 26.02.2010. godine, kojim je zastupnik u osiguranju Ensar Pličanić iz Sarajeva, ul. Semira Frašte 8/9, upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 322.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1x Imenovanom
1x Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-188/12
Sarajevo,  06.02.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-204/10 od 29.01.2010. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Marijanki Bošnjak iz Sarajeva, ul. Hakije Kulenovića 42, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i ista upisana u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 316.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-189/12
Sarajevo,  06.02.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-190/10 od 29.01.2010. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Saneli Mustafaj iz Sarajeva, ul. Zaima Imamovića 55, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i ista upisana u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 317.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-307/12
Sarajevo,  23.02.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, u predmetu ukidanja odobrenja za rad Društvu sa ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju „TUNA-Y“ Bihać, ul. Mehmedalije Maka Dizdara 12, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom  osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), donosi

R J E Š E N J E

 1. Ukida se rješenje broj: 1.0.-021-2098/09 od 16.02.2010. godine, kojim je Društvu sa ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju „TUNA-Y“ Bihać, ul. Mehmedalije Maka Dizdara 12, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.
 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiće se brisanje subjekta upisa iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Herecegovine upisanog pod brojem ZOD 34.
 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.
 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  “TUNA-Y” d.o.o. Bihać
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-33/12
Sarajevo,  10.01.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-2316/09 od 06.01.2010. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Ajiši Hamzić iz Sarajeva, ul. Šukrije Pandže 1, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju u osiguranju.
 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 310.
 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.
 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-32/12
Sarajevo,  10.01.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-2265/09 od 04.01.2010. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Asmiru Isaković iz Tuzle, ul. Rudarska B-7, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju u osiguranju.
 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 305.
 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.
 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-155/12
Sarajevo,  30.01.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-95/10 od 18.01.2010. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Edin Bajrektarević iz Velike Kladuše, ul. Kulište 24, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.
 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 312.
 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.
 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-104/12
Sarajevo,  18.01.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-182/10 od 25.01.2010. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Emini Hadžihasanović iz Gračanice, ul. Ritašići 28, utvrđeno da ostaje na snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 179.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-34/12
Sarajevo,  10.01.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-2266/09 od 04.01.2010. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Feridi Velić iz Sarajeva, ul. Skenderpašina 11, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 306.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-2172/11
Sarajevo,  05.01.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po zahtjevu društva za zastupanje u osiguranju “METRO” d.o.o. Tuzla, ul. III Tuzlanske brigade bb, za brisanje iz Registra društava za zastupanje u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom  osiguranju  („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10) i člana 3. Pravilnika o  načinu upisa i vođenju registara posrednika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 71/05, 46/07), a u vezi sa članom 365. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, Ispravka 88/08, Ispravka 7/09, 63/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se rješenje broj: 1.0.-021-350/10 od 12.04.2010. godine, kojim je društvu za zastupanje u osiguranju “METRO” d.o.o. Tuzla, ul. III Tuzlanske brigade bb, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, kao isključive djelatnosti, na period od dvije godine.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiće se brisanje subjekta upisa iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra društava za zastupanje u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Herecegovine upisanog pod brojem ZOD 37.

 3. Dispozitiv ovog Rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije BiH.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1. “METRO” d.o.o. Tuzla
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-154/12
Sarajevo,  30.01.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-27/10 od 18.01.2010. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Muhidin Lojo iz Sarajeva, ul. Nedima Filipovića 12, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 313.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-153/12
Sarajevo,  30.01.2012. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-530/10 od 18.03.2010. godine, kojim utvrđeno da zastupniku u osiguranju Tahsinu Šestić iz Zenice, Ul. Dr. A.A. Borića 35A, ostaje na snazi  odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upis u registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 188.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1805/11
Sarajevo,  01.11.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, u predmetu ukidanja odobrenja za rad društvu „COMPLETE INSURANCE SERVICE“ društvo za zastupanje u osiguranju d.o.o. Sarajevo, ul. Điđikovac 8, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom  osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10),
d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se rješenje broj: 1.0.-021-2057/09 od 24.12.2009. godine, kojim je društvu „COMPLETE INSURANCE SERVICE“ društvo za zastupanje u osiguranju d.o.o. Sarajevo, ul. Điđikovac 8, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiće se brisanje subjekta upisa iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Herecegovine upisanog pod brojem ZOD 9.

 3. Dispozitiv ovog Rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije BiH.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1. “CIS” d.o.o. Sarajevo
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1903/11
Sarajevo,  16.11.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1802/09 od 20.10.2009. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Lejli Jahić iz Ilidže, ul. Trešnje 45, utvrđeno da ostaje na snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 118.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1906/11
Sarajevo,  16.11.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1879/09 od 18.11.2009. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Mensudu Salčin iz Ilidže, ul. Put Famosa 18, utvrđeno da ostaje na snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 133.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1836/11
Sarajevo,  10.11.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1991/09 od 04.12.2009. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Najimu Nalić iz Sarajeva, ul. Fikreta Ploče 34, utvrđeno da ostaje na snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 97.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1904/11
Sarajevo,  16.11.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-2009/09 od 13.11.2009. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Nizami Halilović iz Olova, ul. Tuzlanska bb, utvrđeno da ostaje na snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 137.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1905/11
Sarajevo,  16.11.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-2127/09 od 29.12.2009. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Novaliji Ibrahimović iz Srebrenika, ul. Alije Izetbegovića 8, utvrđeno da ostaje na snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 127.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1627/11
Sarajevo,  30.09.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1623/09 od 08.10.2009. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Almiru Muharemović iz Sarajeva, ul. Despićeva 1, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 49.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1660/11
Sarajevo,  12.10.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1708/09 od 09.10.2009. godine, kojim je utvrđeno da zastupniku u osiguranju Almiru Pandžiću iz Sarajeva, ul. Kralja Tvrtka 14, ostaje na snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upis u Registar zastupnika u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 68.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1742/11
Sarajevo,  20.10.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-2094/09 od 04.12.2009. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Amiru Hujić iz Sarajeva, ul. Josipa Vancaša 12, utvrđeno da ostaje na snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 86.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1707/11
Sarajevo,  17.10.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, u predmetu ukidanja odobrenja za rad društvu „AVALON TIM“ društvo za zastupanje u osiguranju d.o.o. Sarajevo, ul. Fra A. Zvizdovića 1, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom  osiguranju  („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se rješenje broj: 1.0.-021-1976/09 od 20.11.2009. godine, kojim je društvu „AVALON TIM“ društvo za zastupanje u osiguranju d.o.o. Sarajevo, ul. Fra A. Zvizdovića 1, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, na period od dvije godine.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiće se brisanje subjekta upisa iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Herecegovine upisanog pod brojem ZOD 6.

 3. Dispozitiv ovog Rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije BiH.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  „AVALON TIM” d.o.o. Sarajevo
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1651/11
Sarajevo,  11.10.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-186/10 od 22.01.2010. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Besimi Sefić iz Velike Kladuše, ul. Braće Keserovića bb, utvrđeno da ostaje na snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upis u Registar zastupnika u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 58.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-021-1518-2/11
Sarajevo,  31.10.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po prijavi Eduarada Brandalik iz Tuzle, ul. Armije BiH 25/V, za ostajanje na snazi Rješenja o odobrenju za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upisa u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH, na osnovu člana 14. stav 1. alineja 3. i člana 7. stav 10. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E NJ E

1. Odbija se Prijava Eduarada Brandalik iz Tuzle, ul. Armije BiH 25/V za ostajanje na snazi Rješenja broj: 1.0.-021-1782/09 od 16.10.2009. godine, o odobrenju za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isto ukida.

2. Na osnovu ovog Rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

3.Dispozitiv ovog Rješenja će se objaviti u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

4.  Ovo Rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1601/11
Sarajevo,  28.09.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1588/09 od 23.09.2009. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Ibrahimu Šarić iz Sarajeva, ul. Aleksandra Puškina 58, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 293.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1569/11
Sarajevo,  21.09.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1547/09 od 22.09.2009. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Ivanu Vrljić iz Mostara, ul. Cim Kovačevac 24, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 21.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1650/11
Sarajevo,  11.10.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1635/09 od 29.09.2009. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Jasmini Ikanović iz Sarajeva, ul. Aleja Lipa 39, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 294.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1659/11
Sarajevo,  12.10.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-2049/09 od 23.11.2009. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Mladenu Komarici iz Sarajeva, ul. Muhameda Hadžijahića 65, utvrđeno da ostaje na snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upis u Registar zastupnika u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 57.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1602/11
Sarajevo,  29.09.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1696/09 od 09.10.2009. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Muniri Đulić iz Gračanice, ul. Lipa 166, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 30.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-021-1642-1/11
Sarajevo,  25.10.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po prijavi Slobadana Klisara iz Sarajeva, ul. Dr. Fetaha Bećirbegovića 23A, za ostajanje na snazi Rješenja o odobrenju za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upisa u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH, na osnovu člana 14. stav 1. alineja 3. u vezi člana 7. stav 10. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), i člana 200. stav 1. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/98 i 48/99), d o n o s i

R J E Š E NJ E

 1. Odbija se Prijava Slobadana Klisara iz Sarajeva, ul. Dr. Fetaha Bećirbegovića 23A, za ostajanje na snazi Rješenja broj: 1.0.-021-1736/09 od 10.11.2009. godine, o odobrenju za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isto ukida.

 2. Na osnovu ovog Rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

 3. Dispozitiv ovog Rješenja će se objaviti u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo Rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1584/11
Sarajevo,  22.09.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1975/09 od 11.11.2009. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Sonji Radivojević iz Sarajeva, ul. Višnjik 14, utvrđeno da ostaje na snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upis u Registar zastupnika u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 26.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059- 1632/11
Sarajevo,  06.10.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1456/09 od 21.10.2009. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Vedranu Hadžić iz Sarajeva, ul. Hasana Brkića 41, utvrđeno da ostaje na snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upis u Registar zastupnika u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 36.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1669/11
Sarajevo,  13.10.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, u predmetu ukidanja odobrenja za rad društvu „ZENIT“ društvo za zastupanje u osiguranju d.o.o. Sarajevo, ul. Nedima Filipovića bb, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom  osiguranju  („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

    R J E Š E N J E

 1. Ukida se rješenje broj: 1.0.-021-1528/09 od 12.10.2009. godine, kojim je društvu „ZENIT“ društvo za zastupanje u osiguranju d.o.o. Sarajevo, ul. Nedima Filipovića bb, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, na period od dvije godine.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiće se brisanje subjekta upisa iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Herecegovine upisanog pod brojem ZOD 3.

 3. Dispozitiv ovog Rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije BiH.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1. “ZENIT” d.o.o. Sarajevo
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1634/11
Sarajevo,  06.10.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1692/09 od 06.10.2009. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Zlatanu Kozlić iz Visokog, ul. Jevrejska 4, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 52.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1633/11
Sarajevo,  06.10.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1731/09 od 14.10.2009. godine, kojim je utvrđeno da zastupniku u osiguranju Zifetu Hodžiću iz Sarajeva, ul. Zaima Šarca 108, ostaje na snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upis u Registar zastupnika u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 29.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-021-1150-2/10
Sarajevo,  18.08.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po prijavi Ahmeda Sokolovića iz Sarajeva, ul. Tuzlanska bb, Niz 5-Lamela B/5, za ostajanje na snazi Rješenja o odobrenju za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upisa u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH, na osnovu člana 14. stav 1. alineja 3. i člana 7. stav 10. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10),
d o n o s i

R J E Š E NJ E

1. Odbija se Prijava Ahmeda Sokolovića za ostajanje na snazi Rješenja broj: 1.0.-021-1294/09 od 23.09.2009. godine, o odobrenju za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isto ukida.

2. Na osnovu ovog Rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

3. Dispozitiv ovog Rješenja će se objaviti u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

4.  Ovo Rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1357/11
Sarajevo,  18.08.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1295/09 od 23.09.2009. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Ameru Jerlagić iz Sarajeva, ul. Muhameda Efendije Pandže 389, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 3.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1409/11
Sarajevo,  01.09.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1545/09 od 23.09.2009. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Amiru Dervišbegović iz Tuzle, ul. Ismeta Mujezinovića 33, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 13.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1253/11
Sarajevo,  04.08.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1693/09 od 08.10.2009. godine, na osnovu kojeg je zastupniku u osiguranju Anisu Nurkić iz Orašja, ul. 26. ulica 4, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH pod brojem ZO 295.
 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.
 3. Ovo rješenje je konačno.
 4. Rješenje će se objaviti u službenim novinama Federacije BiH.

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1251/11
Sarajevo,  04.08.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

    R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1500/09 od 11.09.2009. godine, na osnovu kojeg je zastupniku u osiguranju Emi Šabanović iz Sarajeva, ul. Avde Smajlovića 11, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i ista upisana u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH pod brojem ZO 292.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

 3. Ovo rješenje je konačno.

 4. Rješenje će se objaviti u službenim novinama Federacije BiH.

Dostavljeno:
1.  Imenovanoj
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1221/11
Sarajevo,  02.08.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1212/09 od 27.07.2009. godine, na osnovu kojeg je zastupniku u osiguranju Fahrudinu Trebo iz Visokog, ul. Kralja Tvrtka 36, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH pod brojem ZO 287.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

 3. Ovo rješenje je konačno.

 4. Rješenje će se objaviti u službenim novinama Federacije BiH.

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1411/11
Sarajevo,  01.09.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1460/09 od 11.09.2009. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Izetu Skorupan iz Sarajeva, ul. Žrtava Fašizma 1, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 11.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1440/11
Sarajevo,  06.09.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. u vezi člana 7. stav 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1801/09 od 20.10.2009. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Jasmini Stamenković iz Brčkog, ul. Uzunovića 13/21, utvrđeno da ostaje na snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upis u Registar zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 20.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 20.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1252/11
Sarajevo,  04.08.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-2307/09 od 22.12.2009. godine, na osnovu kojeg je zastupniku u osiguranju Josipu Slišković iz Žepča, ul. Brankovići bb, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH pod brojem ZO 300.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

 3. Ovo rješenje je konačno.

 4. Rješenje će se objaviti u službenim novinama Federacije BiH.

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1356/11
Sarajevo,  18.08.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1397/09 od 23.09.2009. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Miri Martić iz Mostara, ul. Stjepana Radića 6, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 9.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1358/11
Sarajevo,  18.08.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1184/09 od 21.07.2009. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Oliveri Čorić iz Mostara, ul. Stjepana Radića 72, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 286.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanoj
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1410/11
Sarajevo,  01.09.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1477/09 od 23.09.2009. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Vanesi Zečević-Selan iz Sarajeva, ul. Trg međunarodnog prijateljstva 5, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 12.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1412/11
Sarajevo,  01.09.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. stav 1 . alineja 1. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju donosi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1544/09 od 23.09.2009. godine, kojim je zastupniku u osiguranju Zdenki Markotić iz Mostara, ul. Trg Ilićka 589, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZO 10.

 3. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 4. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1035/11
Sarajevo,  29.06.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1638/09 od 28.09.2009. godine, na osnovu kojeg je zastupniku u osiguranju Ameru Bajramović iz Zenice, ul. Tetovska 407A, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH pod brojem ZO 53.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

 3. Ovo rješenje je konačno.

 4. Rješenje će se objaviti u službenim novinama Federacije BiH.

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1031/11
Sarajevo,  29.06.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1471/09 od 08.09.2009. godine, na osnovu kojeg je zastupniku u osiguranju Berini Obhođaš iz Sarajeva, ul. Tuzlanska 27, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i ista upisana u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH pod brojem ZO 289.
 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.
 3. Ovo rješenje je konačno.
 4. Rješenje će se objaviti u službenim novinama Federacije BiH.

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1033/11
Sarajevo,  29.06.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-400/10 od 18.03.2010. godine, kojim je utvrđeno da zastupniku u osiguranju Emiru Hamzić iz Tuzle, ul. Fra Grge Martića 26, ostaje na snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upis u Registar zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 200.

 2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

 3. Ovo rješenje je konačno.

 4. Rješenje će se objaviti u službenim novinama Federacije BiH.

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1032/11
Sarajevo,  29.06.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

   1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1995/09 od 18.11.2009. godine, kojim je utvrđeno da zastupniku u osiguranju Esadu Bilalić iz Sarajeva, ul. Isaka Samokovlije 79, ostaje na snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upis u Registar zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 96.
   2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.
   3. Ovo rješenje je konačno.
   4. Rješenje će se objaviti u službenim novinama Federacije BiH.

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1036/11
Sarajevo,  29.06.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1765/09 od 20.10.2009. godine, kojim je utvrđeno da zastupniku u osiguranju Kristini Bičvić iz Sarajeva, ul. Ljubljanska 25, ostaje na snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upis u Registar zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 66.
    2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.
    3. Ovo rješenje je konačno.
    4. Rješenje će se objaviti u službenim novinama Federacije BiH.

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1037/11
Sarajevo,  29.06.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-2270/09 od 17.12.2009. godine, kojim je utvrđeno da zastupniku u osiguranju Nijazu Merdanović iz Sarajeva, ul. Vilsonovo šetalište 2, ostaje na snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upis u Registar zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 113.
    2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.
    3. Ovo rješenje je konačno.
    4. Rješenje će se objaviti u službenim novinama Federacije BiH.

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1034/11
Sarajevo,  29.06.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1457/09 od 09.10.2009. godine, na osnovu kojeg je zastupniku u osiguranju Stojanu Tankosić iz Sarajeva, ul. Esada pašalića 11, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH pod brojem ZO 35.
    2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.
    3. Ovo rješenje je konačno.
    4. Rješenje će se objaviti u službenim novinama Federacije BiH.

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-722/11
Sarajevo,  28.04.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-595/09 od 15.04.2009. godine, na osnovu kojeg je zastupniku u osiguranju Harisu Kopić iz Tešnja, ul. Krndija TKD 414, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZO 285.

    2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

    3. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-784/11
Sarajevo,  10.05.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-613/09 od 24.04.2009. godine, na osnovu kojeg je brokeru u osiguranju Nađi Zijadić iz Sarajeva, ul. Jezero br. 5, odobreno obavljanje poslova brokera u osiguranju i ista upisana u Registar brokera u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem BO 11.

    2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra brokera u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

    3. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-628/11
Sarajevo,  10.05.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po zahtjevu Društva “AGENCIJA GRABOVIČKIĆ“ d.o.o. za zastupanje u osiguranju Tuzla, ul. Šički Brod bb, Tuzla, za brisanje iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom  osiguranju  („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10) i člana 3. Pravilnika o  načinu upisa i vođenju registara posrednika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 71/05, 46/07), a u vezi sa članom 365. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, Ispravka 88/08, Ispravka 7/09, 63/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

    1. Ukida se rješenje broj: 1.0.-021-176-2/09 od 27.04.2009. godine, kojim je društvu „AGENCIJA GRABOVIČKIĆ“ d.o.o. za zastupanje u osiguranju Tuzla, ul. Šički Brod bb, Tuzla, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, kao isključive djelatnosti, na period od dvije godine.

    2. Na osnovu ovog rješenja izvršiće se brisanje subjekta upisa iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Herecegovine upisanog pod brojem ZOD 31.

    3. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  “AGENCIJA GRABOVIČKIĆ” d.o.o. Tuzla
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-543/11
Sarajevo,  31.03.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po prijavi Društva sa za zastupanje u osiguranju „SOLUTION“ d.o.o. Sarajevo, ul. Fetaha Bećirbegovića 8C, za brisanje iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom  osiguranju  („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10) i člana 3. Pravilnika o  načinu upisa i vođenju registara posrednika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 71/05, 46/07), a u vezi sa članom 365. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, Ispravka 88/08, Ispravka 7/09, 63/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

    1. Ukida se rješenje broj: 1.0.-021-1504/09 od 16.10.2009. godine, kojim je društvu Društvo sa za zastupanje u osiguranju „SOLUTION“ d.o.o. Sarajevo, ul. Fetaha Bećirbegovića 8C, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, kao isključive djelatnosti, na period od dvije godine.

    2. Na osnovu ovog rješenja izvršiće se brisanje subjekta upisa iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Herecegovine upisanog pod brojem ZOD 33.

    3. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  “SOLUTION” d.o.o. Sarajevo
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-481/11
Sarajevo,  23.03.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, u predmetu ukidanja odobrenja za rad društvu za zastupanje u osiguranju „REGOS“ Društvo sa ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, SARAJEVO, ul. Radićeva br. 8, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom  osiguranju  („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10) i člana 3. Pravilnika o  načinu upisa i vođenju registara posrednika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 71/05, 46/07), d o n o s i

R J E Š E N J E

    1. Ukida se rješenje broj: 1.0.-021-1909-2/08 od 19.12.2008. godine, kojim je društvu „REGOS“ Društvo sa ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, SARAJEVO, ul. Radićeva br. 8, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, na period od dvije godine.

    2. Na osnovu ovog rješenja izvršiće se brisanje subjekta upisa iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Herecegovine upisanog pod brojem ZOD 28.

    3. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-450/11
Sarajevo,  18.03.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, u predmetu ukidanja odobrenja za rad društvu za zastupanje u osiguranju „PRO AGENS“ d.o.o. Sarajevo. Ul. Put života br. 2, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom  osiguranju  („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10) i člana 3. Pravilnika o  načinu upisa i vođenju registara posrednika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 71/05, 46/07), d o n o s i

R J E Š E N J E

    1. Ukida se rješenje broj: 1.0.-021-1804-2/08 od 19.12.2008. godine, kojim je društvu za zastupanje u osiguranju „PRO AGENS“ d.o.o. Sarajevo, ul. Put Života br. 2, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, na period od dvije godine.

    2. Na osnovu ovog rješenja izvršiće se brisanje subjekta upisa iz tačke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Herecegovine upisanog pod brojem ZOD 29.

    3. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-448/11
Sarajevo,  17.03.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, temeljem članka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-313/09 od 04.03.2009. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Seniji Šehanović iz Zenice, ul. Fra Ljube Hrgića 1, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i ista upisana u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZO 283.

    2. Temeljem ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz točke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

    3. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-373/11
Sarajevo,  03.03.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, temeljem članka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i 

R J E Š E N J E

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-254/09 od 23.02.2009. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Jakufu Šišić iz Ilidže, ul. Rakovička cesta 263, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZO 282.

    2. Temeljem ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz točke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

    3. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-512/11
Sarajevo,  30.03.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, temeljem članka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-472/09 od 23.03.2009. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Ivici Mišković iz Viteza, ul. Hrvatske mladeži bb, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZO 284.

    2. Temeljem ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz točke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

    3. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanom
2.  Predmet

D I R E K T O R
Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-154/11
Sarajevo,  03.02.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, temeljem članka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-45/09 od 29.01.2009. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Edinu Kahrimanović iz Sapne, ul. Vitinica bb, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZO 280.

    2. Temeljem ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz točke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

    3. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. Predmet

 D I R E K T O R

               Ivan Brkić s.r.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-155/11
Sarajevo,  03.02.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, temeljem članka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-75/09 od 29.01.2009. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Fadili Muranović iz Cazina, ul. Braće Šehida bb, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i ista upisana u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZO 281.

    2. Temeljem ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz točke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

    3. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanoj
2.  Predmet

 D I R E K T O R

               Ivan Brkić s.r

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-2125/10
Sarajevo,  13.12.2010. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, temeljem članka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1933/08 od 03.12.2008. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Igoru Portner iz Sarajeva, Ul. Višnjik 49, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZO 273.

    2. Temeljem ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz točke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

    3. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanoj
2.  Predmet

 D I R E K T O R

               Ivan Brkić s.r

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-82 /11
Sarajevo,  20.01.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, temeljem članka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-36/09 od 16.01.2009. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Sijamić Merimu iz Sarajeva, Ul. Žrtava fašizma 2, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZO 279.

    2. Temeljem ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz točke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

    3. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanoj
2.  Predmet

 D I R E K T O R

               Ivan Brkić s.r

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-81 /11
Sarajevo,  20.01.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, temeljem članka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-37/09 od 16.01.2009. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Sabahudinu Abdulahović iz Bihaća Ul. Edhema Mulabdića 58, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZO 278.

    2. Temeljem ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz točke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

    3. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanoj
2.  Predmet

D I R E K T O R

               Ivan Brkić s.r

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-11/11
Sarajevo,  04.01.2011. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, temeljem članka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-2008/08 od 31.12.2008. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Salihu Trnovac iz Mostara, Ul. Gubavica 60, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZO 277.

    2. Temeljem ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz točke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

    3. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanoj
2.  Predmet

D I R E K T O R

               Ivan Brkić s.r

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-2189/10
Sarajevo,  23.12.2010. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, temeljem članka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1999/08 od 19.12.2008. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Zehrudinu Sraboviću iz Puračića, Ul. Devetak 265, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZO 276.

    2. Temeljem ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz točke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

    3. Ovo rješenje je konačno.

Dostavljeno:
1.  Imenovanoj
2.  Predmet

D I R E K T O R

             Ivan Brkić s.r

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-2018/10
Sarajevo,  10.11.2010. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, temeljem članka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1695/08 od 30.10.2008. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Senadu Lukođa iz Ilijaša, Ul. Gornja Misoča bb, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZO 267.

    2. Temeljem ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz točke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

    3. Ovo rješenje je konačno.

D I R E K T O R

               Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1948/10
Sarajevo,  02.11.2010. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, temeljem članka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1129/08 od 17.10.2008. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Senadu Ibrahimoviću iz Srebrenika, Ul. Novo Naselje Kiseljak bb , odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZO 266.

    2. Temeljem ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz točke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

    3. Ovo rješenje je konačno.

                                                                                                        D I R E K T O R

Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-2029/10
Sarajevo,  19.11.2010. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, temeljem članka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1813/08 od 10.11.2008. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Mustafi Tabakoviću iz Ilijaša, Ul. Moševička 169, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZO 268.

    2. Temeljem ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz točke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

    3. Ovo rješenje je konačno.

                                                                                                                   D I R E K T O R

 Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1944/10
Sarajevo,  02.11.2010. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, temeljem članka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1610/08 od 09.10.2008. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Mireli Golub iz Sarajeva, Ul. Mehremića Trg 9, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i ista upisana u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZO 265.

    2. Temeljem ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz točke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

    3. Ovo rješenje je konačno.

D I R E K T O R

Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-2028/10
Sarajevo,  19.11.2010. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, temeljem članka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1840/08 od 10.11.2008. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Enesi Semanić iz Cazina, Ul. Žrtava domovinskog rata bb, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i ista upisana u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZO 269.

    2. Temeljem ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz točke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

    3. Ovo rješenje je konačno.

                                                                                                                   D I R E K T O R

Ivan Brkić s.r

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-2053/10
Sarajevo,  29.11.2010. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, temeljem članka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1865/08 od 18.11.2008. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Amri Pojskić iz Zenice, Ul. Sarajevska 63, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i ista upisana u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZO 271.

    2. Temeljem ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz točke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

    3. Ovo rješenje je konačno.

                                                                                                                  D I R E K T O R

Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-2054/10
Sarajevo,  29.11.2010. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, temeljem članka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1858/08 od 18.11.2008. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Adisu Terziću iz Bosanskog Petrovca, Ul. Ploča bb, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZO 272.

    2. Temeljem ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz točke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

    3. Ovo rješenje je konačno.

                                                                                                                   D I R E K T O R

van Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1885/10
Sarajevo,  20.10.2010. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, temeljem članka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1520/08 od 02.10.2008. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Nerminu Solakoviću iz Sarajeva, Ul. Ispodgrada 2-C, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZO 263.

    2. Temeljem ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz točke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

    3. Ovo rješenje je konačno.

D I R E K T O R

                                                                                                                  Ivan Brkić s.r

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059- 1366/10
Sarajevo,  13.07.2010. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, temeljem članka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

 

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1033/08 od 08.07.2008. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Seadu Hrasnici iz Ilidže, Ul. Stari Drum 3, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH pod brojem ZO 253.

    2. Temeljem ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz točke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

    3. Ovo rješenje je konačno.

D I R E K T O R

                                                                                                          Ivan Brkić s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1886/10
Sarajevo,  20.10.2010. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1383/08 od 03.09.2008. godine, na osnovu kojeg je zastupniku u osiguranju Mirzi Bajriću iz Tuzle, Ul. Tuzlanskog partizanskog odreda bb, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH pod brojem ZO 260.

    2. Na osnovu ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz tačke 1. iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

    3. Ovo rješenje je konačno.

D I R E K T O R

                                                                                                          Ivan Brkić s.r

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1716/10
Sarajevo,  16.09.2010. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, temeljem članka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

 

    1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1362/08 od 01.09.2008. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Suadu Ćiriću iz Bosanske Krupe, Ul. Mirsada Crnkića bb, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZO 258.

    2. Temeljem ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz točke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

    3. Ovo rješenje je konačno.

D I R E K T O R

                                                                                                          Ivan Brkić s.r

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1896/10
Sarajevo,  25.10.2010. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, temeljem članka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

     1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1558/08 od 09.10.2008. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Nedžadu Moraliću iz Gračanice, Ul. Kotoruša bb, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZO 264.

     2. 2. Temeljem ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz točke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

     3. Ovo rješenje je konačno.

D I R E K T O R

                                                                                                          Ivan Brkić s.r

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1715/10
Sarajevo,  16.09.2010. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, temeljem članka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

     1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1372/08 od 01.09.2008. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Jasenku Šuvaliji iz Sarajeva, Ul. Džemala Bijedića 58, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZO 259.

     2. Temeljem ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz točke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

     3. Ovo rješenje je konačno.

D I R E K T O R

                                                                                                          Ivan Brkić s.r

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1814/10
Sarajevo,  07.10.2010. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, temeljem članka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

 

R J E Š E N J E

     1. Ukida se Rješenje broj: 1.0.-021-1527/08 od 24.09.2008. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Mirjani Markotić iz Mostara, Ul. Ilička 589, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i ista upisana u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZO 261.

     2. Temeljem ovog rješenja izvršiti će se brisanje upisa subjekta iz točke 1. ovog rješenja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

     3. Ovo rješenje je konačno.

D I R E K T O R

                                                                                                                  Ivan Brkić s.r

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-059-1588/10
Sarajevo,  11.08.2010. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu 14. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/05, 8/10), d o n o s i

R J E Š E N J E

     1. Ukida se rješenje broj: 1.0.-021-1506-3/08 od 21.10.2008. godine, kojim je Društvu sa ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju „IB AGENCIJA“ BIHAĆ, ul. Zagrebačka 57, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, kao isključive djelatnosti, na period od dvije godine.

     2. Ovo rješenje je konačno.

D I R E K T O R

REGISTRI

Kolodvorska 12
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 61 08 97
Fax: +387 33 61 11 14
E-pošta: nados@nados.ba