Select Page

SPISAK KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU UVJETE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA POSREDNIKE U OSIGURANJU ZAKAZANOG ZA 09.03.2019. godine

 

ZASTUPNICI

 

 1. Begić Marija
 2. Bise Arnela
 3. Bisić Ajla
 4. Bravo Denisa
 5. Ćerimagić Ermin
 6. Ćišić Amela
 7. Dacić Halilović Naida
 8. Dervišević Dženana
 9. Dizdarević Selma
 10. Drakovac Rijad
 11. Đedović Indira
 12. Fazlić Nermin
 13. Gogić Jasmin
 14. Halilović Ivona
 15. Hamarsheh Vanda
 16. Hasić Dalila
 17. Hogić Jasmin
 18. Ivić Marija
 19. Jakupović Alisa
 20. Jašarević Aldina
 21. Juka Ivana
 22. Jurišić Ante
 23. Jusufbašić Zlatan
 24. Kapetanović Emela
 25. Katica Melisa
 26. Koprena Jovana
 27. Muharemović Edita
 28. Mustafić Menaf
 29. Muzaferija Mirha
 30. Naletilić Marko
 31. Nezirević Azra
 32. Orlović Anđela
 33. Osmančević Amila
 34. Prguda Ragib
 35. Račić Tamara
 36. Skorupan Aldin
 37. Sofović Mirnes
 38. Šakić Luka
 39. Vatreš Mirza
 40. Veljačić Elvis
 41. Zilić Amila
 42. Zubača Lejla

 

BROKERI

 

 1. Hadžić Vedran

 

Ispit će se održati sa početkom u 11 sati, u zgradi Bosna reosiguranja u Sarajevu, u ulici Zmaja od Bosne broj 74.