Select Page

OBAVIJEST O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU

 

Komisija za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju izvršila je pregled pristiglih prijava za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju. Nakon završenog pregleda navedenih prijava, sastavljeni su spiskovi kandidata koji će polagati stručni ispit za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju sa sljedećim rasporedom:

STRUČNI ISPIT-09.11.2019.

Redni broj Ime i prezime
1. Alajbegović Nada
2. Bogdan Slavica
3. Curić Ivana
4. Čavar Magdalena
5. Čolak Ivana
6. Čolak Ranko
7. Čutura Mila
8. Ćesko Semra
9. Ćorić Selma
10. Drežnjak Maja
11. Dugalija Amir
12. Đogić Manov Samra
13. Fazlić Aida
14. Galešić Jozo
15. Galešić Mirko
16. Halilović Amela
17. Hodžić Lejla
18. Hurem Dženita
19. Jelić Blagica
20. Jogunčić Mirela
21. Jukan Elvira
22. Kamarić Aida
23. Kotorić Dženana
24. Leko Marija
25. Lončarević Suzana
26. Mahmutović Sanja
27. Marinović Danijela
28. Marinović Kristina
29. Martinović Lidija
30. Medošević-Suljević Lejla
31. Mišić Jasna
32. Milićević Ružica
33. Pehar Željana
34. Pilav Mahira
35. Prskalo Andrea
36. Radanović Nataša
37. Skorupan Elvira
38. Slišković Dario
39. Šunjić Marijanka
40. Tomac Tea
41. Tutnjević-Tanović Ajla
42. Zeljko Marija

 

 

STRUČNI ISPIT-16.11.2019.

Redni broj Ime i prezime
1. Aldobašić Feđa
2. Bagarić Elizabeta
3. Bečić Nermin
4. Budimlić Zinka
5. Ćoralić Emina
6. Dedić Refik
7. Dukić Igor
8. Eminović Adnan
9. Ferhat Alma
10. Frlj Mirza
11. Garić Goran
12. Hadžiabdić Adila
13. Hadžić Ibrahim
14. Hadžimahmutović Dijana
15. Halilović Branka
16. Halilović Vahida
17. Handžić-Mehdin Alma
18. Heganović Edin
19. Husika Lejla
20. Jevtić Gabrijela
21. Jurčević Zdenka
22. Kadirić Mija
23. Keljalić Adin
24. Kojadin Mare
25. Kuliš Ljiljana
26. Ljevak Estela
27. Marijanović Andrea
28. Matković-Aličehajić Ivana
29. Mehinagić Adisa
30. Miljković Alma
31. Omanović Amina
32. Pečenković Merhunisa
33. Sarač Tatjana
34. Selić Midhat
35. Smailagić Adnan
36. Subašić Zejneba
37. Šabić Alma
38. Šahinović Alma
39. Škapurević Sabrija
40. Tutić Tea
41. Zulić Rasema

 

 

Ispiti zakazani za 09.11.2019. i 16.11.2019. godine će se održati u 10 sati u zgradi Bosna reosiguranja u Sarajevu, u ulici Zmaja od Bosne broj 74.

Za sve dodatne informacije vezano za polaganje ispita u ovim terminima možete se obratiti na telefon broj: 033/610-897.