Select Page

SPISAK KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU UVJETE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA POSREDNIKE U OSIGURANJU

 

GRUPA I

ZASTUPNICI
Redni broj Prezime i ime
1. Ahmetović Emir
2. Beganović Alma
3. Breljaković Sanela
4. Dedić Ajla
5. Đulović Fadila
6. Hadžić Merisa
7. Hadžiosmanović Merdina
8. Kolarević Almina
9. Lakić Irena
10. Mašović Jasmin
11. Mujić Adi
12. Omerović Aida
13. Omerspahić Zahid
14. Pehadžić Alemka
15. Šehović Sabina
16. Žutić Nermin

 

 

  • Ispit za Grupu I će se održati dana 04.07.2020. godine u 10 sati u zgradi Bosna reosiguranja u Sarajevu, u ulici Zmaja od Bosne broj 74.

 

 

 

GRUPA II

 

ZASTUPNICI
Redni broj Prezime i ime
1. Alić Meliha
2. Bjelić Elza
3. Hadžić Amar
4. Halilović-Kablić Amela
5. Heldov Mirela
6. Karahmet Ema
7. Mršo Amina
8. Muhibić Mensur
9. Terović Safet

 

 

  • Ispit za Grupu II će se održati dana 04.07.2020. godine u 11 sati i 30 minuta u zgradi Bosna reosiguranja u Sarajevu, u ulici Zmaja od Bosne broj 74.

 

 

Za sve dodatne informacije vezano za polaganje ispita u ovim terminima možete se obratiti na telefon broj: 033/610-897.

 

NAPOMENA: Kandidati koji pristupe stručnom ispitu su dužni poštivati propisane epidemiološko-zaštitne mjere, a koje se odnose na korištenje maski.