Select Page

SPISAK KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU UVJETE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA POSREDNIKE U OSIGURANJU ZAKAZANOG ZA 21.04.2018. godine

 

ZASTUPNICI

Grupa I (u 10 sati)

 

 1. Aganović Šaban
 2. Agić Hidajeta
 3. Alibašić Mirza
 4. Babić Šeherzada
 5. Begić Mirsad
 6. Bošnjaković Aida
 7. Buro Senada
 8. Buturović Edin
 9. Čaušević Aldijana
 10. Ćehajić Edin
 11. Dubinji Nina
 12. Džihanić Aida
 13. Fejzić Armin
 14. Goralija Ismir
 15. Hadžiomeragić Azra
 16. Helja Eldin
 17. Husejinović Mirela
 18. Ibrišimbegović Edina
 19. Ibrulj Goran
 20. Imamović Damir
 21. Isaković Merima
 22. Jamaković Hasija
 23. Kokanović Almira
 24. Kovačević Ilijas
 25. Kubat Adnan
 26. Ljuca Nina
 27. Mašić Amela
 28. Matešić Nela
 29. Mehmedić Jasminka
 30. Milić Danijela
 31. Nuhić Melisa
 32. Redžepović Amar
 33. Rizvanović Mediha
 34. Sinanagić Zahida
 35. Sirćo Nejra
 36. Softić Merima
 37. Spahić Meliha
 38. Suljić Armin
 39. Tafro Nedim
 40. Teskeredžić Anes
 41. Trubljanin Fikret
 42. Vajzović-Balihodžić Dina
 43. Varajić Vasvija
 44. Zamboni Željka

 

 

Grupa II (u 11:30 sati)

 1. Ahmetašević Ita
 2. Alagić Alen
 3. Aličić Mensura
 4. Bajrić Ibrahim
 5. Čale Blaženka
 6. Čavara Irena
 7. Čurak Helena
 8. Ćavarušić Pero
 9. Dalić Kristijana
 10. Dalić Martina
 11. Dedić Dino
 12. Delić Ferid
 13. Dobridoli Eldin
 14. Hadžibegović Džana
 15. Halilović Dževahira
 16. Halkić Amela
 17. Handžić Adela
 18. Harbaš Dijana
 19. Hurić Alma
 20. Ibrić Mirnel
 21. Imamović Adi
 22. Jovanović Igor
 23. Kaknjašević Nermina
 24. Komadina Tanja
 25. Krđalić Elma
 26. Lončar Paula
 27. Mehmedović Irma
 28. Memić Mirela
 29. Mešić Arnel
 30. Milićević Ivana
 31. Milićević Nela
 32. Muhić Amra
 33. Mušić Admir
 34. Nedić Marina
 35. Nuhić Adaleta
 36. Pađen Nisveta
 37. Pitnjaković Erol
 38. Rahmanović Jasmin
 39. Redžić Denisa
 40. Rekić Nerma
 41. Stipić Josip
 42. Suljić Majda
 43. Šoše Antea
 44. Špehar Sandra
 45. Topčagić Mediha
 46. Tole Mirko
 47. Uzunić Senad
 48. Velić Alma
 49. Vučina Danijela

 

BROKERI

 1. Avdičević Selma – polaže u Grupi I u 10 sati

 

Ispit će se održati sa početkom u 10 sati za Grupu I i u 11:30 sati za Grupu II, u zgradi Bosna reosiguranja u Sarajevu, u ulici Zmaja od Bosne broj 74.