Select Page

SPISAK KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU UVJETE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA POSREDNIKE U OSIGURANJU ZAKAZANOG ZA 22.09.2018. godine

 

ZASTUPNICI

Grupa I (u 10 sati)

 

 1. Bajraktarević Hajrija
 2. Bašić Izet
 3. Berbić Damira
 4. Blaškić Robert
 5. Cucović Amra
 6. Delić Sanita
 7. Drkenda Muris
 8. Džindo Amina
 9. Fazlić Senaid
 10. Golubović Muamer
 11. Hadžović Mehmedalija
 12. Hamza Džana
 13. Hercegovac Bakir
 14. Hodović Mirela
 15. Hodžić Džejla
 16. Ibraković Dženana
 17. Imamović Aldin
 18. Ivković Antonio
 19. Jašarević Adisa
 20. Karamustafić Armin
 21. Kuloglija Sadeta
 22. Mahmutović Nermina
 23. Martinović Gordana
 24. Mehić Adnan
 25. Mehmedović Edin
 26. Mehmedović Samra
 27. Merić Elvir
 28. Muderizović Amar
 29. Mujezinović Nurudin
 30. Musić Amir
 31. Omerbegović Asmir
 32. Parić Ahmed
 33. Pepeljak Hajrudin
 34. Peštek Aldin
 35. Pojskić Maja
 36. Sjerotanović Muhamed
 37. Šestić Sarajlić Amna
 38. Tabaković Harisa
 39. Tirić Admir
 40. Valjevac Salih
 41. Vražalić Nasir
 42. Zilić Sermin

 

Grupa II (u 11:15 sati)

 

 1. Abaza Nedim
 2. Bajrektarević Zijo
 3. Bećirspahić Jasmina
 4. Begović Muhidin
 5. Berberović Damir
 6. Blaž Biljana
 7. Buntić Jovanović Ivana
 8. Ćosić Aida
 9. Ćufurović Izeta
 10. Drežnjak Blagica
 11. Drežnjak Renata
 12. Hadžić Emina
 13. Husrep Edita
 14. Ibrić Mirheta
 15. Idrizović Itka
 16. Imamović Naida
 17. Jelić Anita
 18. Jovanović Bojan
 19. Kapuran Jovana
 20. Karakaš Dario
 21. Kevrić Adis
 22. Kolašinac Adnan
 23. Kuljić Hasiba
 24. Marić Ivan
 25. Marić Miro
 26. Martinović Karlo
 27. Muharemović Azra
 28. Muhić Mirnes
 29. Mujan Amir
 30. Mulahmetović Mirsad
 31. Mustapić Vladimir
 32. Paradžik Mila
 33. Planinić Ivana
 34. Seferović Mirza
 35. Suljić Samira
 36. Šarović Slađana
 37. Šimunović Goran
 38. Škrobo Sanja
 39. Šuta Ramiz
 40. Toman Sanja
 41. Trgovčević Amel
 42. Unkić Armin
 43. Unkić Mirza

 

BROKERI

 1. Luburić Ivan – polaže u Grupi II u 11.15 sati
 2. Žutić Nermin – polaže u Grupi I u 10 sati

 

Ispit će se održati sa početkom u 10 sati za Grupu I i u 11:15 sati za Grupu II, u zgradi Bosna reosiguranja u Sarajevu, u ulici Zmaja od Bosne broj 74.