Select Page

 A) SPISAK KANDIDATA KOJI SU POLOŽILI STRUČNI ISPIT

 1. Abaza Nedim
 2. Bajraktarević Hajrija
 3. Bajrektarević Zijo
 4. Bašić Izet
 5. Bećirspahić Jasmina
 6. Begović Muhidin
 7. Berberović Damir
 8. Berbić Damira
 9. Blaškić Robert
 10. Blaž Biljana
 11. Buntić-Jovanović Ivana
 12. Cucović Amra
 13. Ćosić Aida
 14. Ćufurović Izeta
 15. Delić Sanita
 16. Drežnjak Blagica
 17. Drežnjak Renata
 18. Drkenda Muris
 19. Džindo Amina
 20. Fazlić Senaid
 21. Golubović Muamer
 22. Hadžić Emina
 23. Hadžović Mehmedalija
 24. Hamza Džana
 25. Hercegovac Bakir
 26. Hodović Mirela
 27. Hodžić Džejla
 28. Husrep Edita
 29. Ibraković Dženana
 30. Ibrić Mirheta
 31. Idrizović Itka
 32. Imamović Aldin
 33. Imamović Naida
 34. Ivković Antonio
 35. Jašarević Adisa
 36. Jelić Anita
 37. Jovanović Bojan
 38. Kapuran Jovana
 39. Karakaš Dario
 40. Karamustafić Armin
 41. Kevrić Adis
 42. Kolašinac Adnan
 43. Kuloglija Sadeta
 44. Kuljić Hasiba
 45. Luburić Ivan (broker)
 46. Mahmutović Nermina
 47. Marić Ivan
 48. Martinović Gordana
 49. Martinović Karlo
 50. Mehić Adnan
 51. Mehmedović Edin
 52. Mehmedović Samra
 53. Merić Elvir
 54. Muderizović Amar
 55. Muharemović Azra
 56. Muhić Mirnes
 57. Mujan Amir
 58. Mujezinović Nurudin
 59. Mulahmetović Mirsad
 60. Musić Amir
 61. Mustapić Vladimir
 62. Omerbegović Asmir
 63. Paradžik Mila
 64. Parić Ahmed
 65. Peštek Aldin
 66. Planinić Ivana
 67. Pojskić Maja
 68. Seferović Mirza
 69. Sjerotanović Muhamed
 70. Šarović Slađana
 71. Šestić-Sarajlić Amna
 72. Šimunović Goran
 73. Škrobo Sanja
 74. Šuta Ramiz
 75. Tabaković Harisa
 76. Tirić Admir
 77. Toman Sanja
 78. Trgovčević Amel
 79. Unkić Armin
 80. Unkić Mirza
 81. Valjevac Salih
 82. Vražalić Nasir
 83. Žilić Sermin
 84. Žutić Nermin (broker)

B) SPISAK KANDIDATA KOJI NISU POLOŽILI STRUČNI ISPIT

 1. Marić Miro
 2. Pepeljak Hajrudin
 3. Suljić Samira

 

 

Uvjerenja o položenom ispitu preuzimaju se u Agenciji za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine kod sekretara Komisije od 01.10.2018. godine.