Select Page

29.01.2019. godine došlo je do izmjene u tehničkoj dokumentaciji uz Pravilnik o registru polica i šteta za osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima.

Izmjena se odnosi na preciznije definisanje značenja polja: <DatumStatusa>, <DatumPlacanja>, <PlaceniIznos>, <RegresiraniOtkupljeniIznos> i <DatumRegresaOtkupa>  na obrascu S1001-M.

 

Ranije izmjene

24.01.2019. godine došlo je do izmjena u tehničkoj dokumentaciji uz Pravilnik o registru polica i šteta za osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima.

Prva izmjena se odnosi na šifrarnik tarifa definisan u Prilogu 4. pripadajućeg Tehničkog uputstva. Dodana je nova šifra  tarife “0513” i u skladu s tim ažurirana je lista dozvoljenih vrijednosti za tarife u xsd šemi P1001-M.xsd.

Druga izmjena se odnosi na promjenu tipa podatka iz cjelobrojnog u decimalni za sljedeća polja:

P1001-M.xsd:  <OsiguranaSumaStvari>, <OsiguranaSumaOsobe>, <OsnovnaPremijaIznos>, <IznosDoplatka>, <IznosPopusta>, <UkupnaPremijaIznos>, <Snaga_kWh>, <NosivostTona>

S1001-M.xsd: <ObradjeniIznos>, <PlaceniIznos>, <RegresiraniOtkupljeniIznos>, <IznosRezervacije>

 

23.01.2019. godine došlo je do izmjene u tehničkoj dokumentaciji uz Pravilnik o izmjenama Pravilnika o likvidnosti.

Tip podatka za polje <KoefLikvidnosti> u xsd šemi 2L-M-F.xsd je promijenjen iz cjelobrojnog u decimalni.

 

18.01.2019. godine došlo je do izmjene u tehničkoj dokumentaciji uz Pravilnik o registru polica i šteta za osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima.

Izmjena se odnosi na šifrarnik vrsta vozila definisan u Prilogu 8. i šifrarnik namjene vozila u Prilogu 10. pripadajućeg Tehničkog uputstva. U skladu s tim, ažurirana je i lista dozvoljenih vrijednosti za vrste vozila i namjenu vozila u xsd šemi P1001-M.xsd.

 

07.01.2019. godine došlo je do izmjene u tehničkoj dokumentaciji uz Pravilnik o registru polica i šteta za osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima.

Izmjena se odnosi na šifrarnik premijskih stepeni/razreda definisan u Prilogu 1. i Prilogu 5. pripadajućeg Tehničkog uputstva. U skladu s tim, ažurirana je i lista dozvoljenih vrijednosti za premijski stepen/razred police i prethodne police u xsd šemi P1001-M.xsd.

 

28.12.2018. godine došlo je do izmjene u tehničkoj dokumentaciji uz Pravilnik o registru polica i šteta za osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima.

Izmjena se odnosi na šifrarnik boja definisan u Prilogu 9. pripadajućeg Tehničkog uputstva. U skladu s tim, ažurirana je i lista dozvoljenih vrijednosti za boju vozila u xsd šemi P1001-M.xsd.