Select Page

Akti u pripremi

13.10.2020.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o evidenciji odštetnih zahtjeva neživotnih osiguranja
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izvještajima društava za osiguranje i reosiguranje
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o registru polica i šteta za osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o statističkim standardima i oblicima finansijskog izvještavanja u osiguranju
Pravilnik o izvještajima Zaštitnog fonda Federacije Bosne i Hercegovine
Pravilnik o sadržaju, načinu prikupljanja, vođenja i pristupu podacima Informacijskog centra Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
Pravilnik o pravilima postupanja u rješavanju odštetnih zahtjeva i standardi u komunikaciji društva za osiguranje s trećim oštećenim osobama
Pravilnik o sadržaju, načinu prikupljanja, čuvanja i rokovima dostavljanja podataka o ugovorima o osiguranju, štetnim događajima i procijenjenim, obrađenim i riješenim štetama za obvezna osiguranja u prometu

PROPISI

Kolodvorska 12
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 61 08 97
Fax: +387 33 61 11 14
E-pošta: nados@nados.ba