Select Page

Odluke

Odluka o broju glasova članova skupštine Zaštitnog fonda Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje siječanj-ožujak 2020. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 99/19)
Odluka o doprinosu Zaštitnom fondu Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje siječanj - ožujak 2020. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 99/19)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama
("Službene novine Federacije BiH", broj 30/19)
Odluka o izmjeni Odluke o broju glasova članova skupštine Zaštitnog fonda Federacije Bosne i Hercegovine u 2019. godini ("Službene novine Federacije BiH", broj 99/19)
Odluka o broju glasova članova skupštine Zaštitnog fonda Federacije Bosne i Hercegovine u 2019. godini
("Službene novine Federacije BiH", broj 30/19)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o konačnom doprinosu Zaštitnom fondu Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 99/19)
Odluka o konačnom doprinosu Zaštitnom fondu Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godine
("Službene novine Federacije BiH", broj 30/19)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodatnoj dokumentaciji, vrsti i sadržaju akata poslovne politike koja se dostavljaju uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad
("Službene novine Federacije BiH", broj 15/19)
Odluka o sadržaju police za osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim osobama
("Službene novine Federacije BiH", broj 103/18)
Odluka o dokumentima o prijenosu portfelja osiguranja
("Službene novine Federacije BiH", broj 99/18)
Odluka o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u izradi podzakonskih akata
("Službene novine Federacije BiH", broj 31/15)
Odluka o izvješćima Zaštitnog Fonda Federacije Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije BiH", broj 1/18)

Obrasci ZF 18
Odluka o izvješćima Zaštitnog Fonda Federacije Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije BiH", broj 31/14)
Obrasci ZF

Odluka o izvješćima posrednika u osiguranju
("Službene novine Federacije BiH", broj 82/17, 27/18)
Odluka o izvješćima društava za osiguranje
("Službene novine Federacije BiH", broj 84/17)


Obrazac P-M-F (xls)
Obrazac P1-M-F (xls)
Obrazac Š-M-F (xls)
Obrazac Š1-M-F (xls)
Obrazac 1-K-F (xls)
Obrazac 1A-K-F (xls)
Obrazac 1B-K-F (xls)
Obrazac 2-K-F (xls)
Obrazac 2A-K-F (xls)
Obrazac 2B-K-F (xls)
Obrazac 2C-K-F (xls)
Obrazac 3-K-F (xls)
Obrazac 4-K-F (xls)
Obrazac 5A-K-F (xls)
Obrazac 5B-K-F (xls)
Obrazsci 6A_6B_8R_10KP (xls)
Obrazac PSE-K-F (xls)
Obrazac 1R-K-F (xls)
Obrazac 2R-K-F (xls)
Obrazac 2RA-K-F (xls)
Obrazac 2RB-K-F (xls)
Obrazac 3R-K-F (xls)
Obrazac 4R-K-F (xls)
Bilanca stanja (xls)
Bilanca uspjeha (xls)
Izvještaj o novčanim tokovima - direktna metoda (xls)
Izvještaj o novčanim tokovima - indirektna metoda (xls)
Promjene u kapitalu (xls)
Obrazac 1P-G-F (xls)
Obrazac 2Š-G-F (xls)
Obrazac 3P-G-F (xls)
Obrazac 4Š-G-F (xls)
Obrazac 5Ž-G-F (xls)
Obrazac 6RP-G-F (xls)
Obrazac 7U-G-F (xls)
Obrasci 9A_9B-G-F (xls)
Obrazac11OP_G_F(xls)


Odluka o osiguranju troškova pravne zaštite i osiguranju pomoci
("Službene novine Federacije BiH", broj 81/06)
Odluka o naknadama
("Službene novine Federacije BiH", broj 2/18)

Odluka o naknadama i tarifama Agencije za nadzor osiguranja FBiH
("Službene novine Federacije BiH", broj 16/10)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama i tarifama Agencije za nadzor osiguranja
("Službene novine Federacije BiH", broj 8/11)

Odluka o dodatnoj dokumentaciji, vrsti i sadržaju akata poslovne politike koja se dostavljaju uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad
("Službene novine Federacije BiH", broj 84/17)
Odluka o dokumentima koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad
("Službene novine Federacije BiH", broj 31/09)
Odluka o izmjenama Odluke o dokumentima koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad
("Službene novine Federacije BiH", broj 78/13)

Odluka o troškovima prekršajnog naloga
("Službene novine Federacije BiH", broj 46/07)
Odluka o utvrdivanju liste pokazatelja za prepoznavanje sumnjivih transakcija
("Službene novine Federacije BiH", broj 46/07)
Odluka o odredivanju iznosa na koji se mora ugovoriti osiguranje od odgovornosti za motorna vozila
("Službene novine Federacije BiH", broj 32/07)
Odluka o rasporedu vrsta rizika po grupama i vrstama osiguranja
("Službene novine Federacije BiH", broj 82/17)

Odluka o uvjetima osiguranja kod inozemnog osiguravatelja
("Službene novine Federacije BiH", broj 81/06)
Odluka o naknadi za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju

PROPISI

Kolodvorska 12
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 61 08 97
Fax: +387 33 61 11 14
E-pošta: nados@nados.ba